Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.174,80 +4,84%
BUX 39.526,82 +2,88%
PTX 607,28 +3,29%
SAX 344,38 -0,50%
CECE 1.109,83 +4,11%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,44 RON +4,07%
VOESTALPIN... 18,71 EUR +3,14%
MOL HUNGAR... 2.590,00 HUF +2,49%
BANCA TRAN... 17,66 RON +2,16%
RICHTER GE... 7.655,00 HUF +2,03%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 74,10 EUR +5,56%
RAIFFEISEN... 12,89 EUR +5,40%
ERSTE GROU... 23,91 EUR +5,33%
OMV AG 39,55 EUR +4,52%
ANDRITZ AG 45,30 EUR +3,61%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
CHEVRON CO... 151,73 USD +5,61%
INTEL CORP... 26,97 USD +4,66%
CATERPILLA... 171,23 USD +4,36%
BOEING CO.... 126,05 USD +4,10%
AMERICAN E... 140,02 USD +3,79%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index 29.490,89 +2,66% +765,38
S&P 500 Index 3.678,43 +2,59% +92,81
S&P 100 Index 1.663,53 +2,32% +37,77
Nasdaq Composite Index 10.815,4347 +2,27% +239,82
NIKKEI 225 INDEX 26.992,21 +2,96% +776,42
S&P/TSX COMPOSITE INDEX (OFFICIAL) 18.881,19 +2,37% +436,97
Bovespa (Ibovespa) Index 116.134,46 +5,54% +6.097,67
STOXX MEXICO TMI (EUR)(TRG) 146,25 +2,44% +3,48
STOXX HONG KONG 50 (USD) 836,83 -0,68% -5,70
STOXX CHINA A-SHARES TMI (CNY) 116,44 0,00% 0,00
Dow Jones China 88 Index 335,72 -0,55% -1,85
All Ordinaries Share Price Index 6.905,30 +3,74% +248,90

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.10.2022csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
03.10.2022csČeské shrnutí reportu na COLT CZPDF Download
03.10.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.09.2022csČeské shrnutí reportu na VIGPDF Download
30.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.