Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.342,50 +0,97%
BUX 45.209,70 -0,29%
PTX 815,82 -1,61%
SAX 330,92 +1,80%
CECE 1.433,93 -0,54%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 56,10 EUR +2,37%
CEZ AS 906,50 CZK +2,08%
OMV PETROM... 0,4675 RON +1,41%
KOMERCNI B... 745,00 CZK +1,29%
MOL HUNGAR... 2.710,00 HUF +1,04%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 67,20 EUR +3,54%
ANDRITZ AG 56,10 EUR +2,37%
VIENNA INS... 25,45 EUR +2,00%
ÖSTERREICH... 33,05 EUR +1,07%
VOESTALPIN... 30,64 EUR +0,79%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 29,07 USD +2,87%
SALESFORCE... 171,82 USD +2,29%
MICROSOFT ... 252,75 USD +1,99%
NIKE INC. ... 129,50 USD +1,70%
DOW INC. 60,22 USD +1,47%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index 34.092,96 +0,02% +6,92
S&P 500 Index 4.119,21 +1,05% +42,61
S&P 100 Index 1.836,58 +1,12% +20,29
Nasdaq Composite Index 11.816,3195 +2,00% +231,77
NIKKEI 225 INDEX 27.402,05 +0,20% +55,17
S&P/TSX COMPOSITE INDEX (OFFICIAL) 20.751,05 -0,08% -16,33
Bovespa (Ibovespa) Index 112.297,77 -1,00% -1.132,77
STOXX MEXICO TMI (EUR)(TRG) 170,39 +0,46% +0,78
STOXX HONG KONG 50 (USD) 1.041,90 +0,99% +10,17
STOXX CHINA A-SHARES TMI (CNY) 128,97 +1,09% +1,39
Dow Jones China 88 Index 367,25 -0,47% -1,72
All Ordinaries Share Price Index 7.728,50 +0,24% +18,80

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
01.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
31.01.2023csČeské shrnutí reportu na české banky PDF Download
31.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.01.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
30.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.