Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.345,55 -0,13%
BUX 55.376,10 -0,38%
PTX 875,15 +0,52%
SAX 330,26 0,00%
CECE 1.524,16 +0,07%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RICHTER GE... 9.200,00 HUF +1,88%
ANDRITZ AG 48,10 EUR +1,43%
KOMERCNI B... 672,00 CZK +1,13%
RAIFFEISEN... 13,00 EUR +0,31%
ERSTE GROU... 32,46 EUR +0,12%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EUROTELESI... 5,50 EUR +11,11%
SCHOELLER-... 55,20 EUR +1,47%
ANDRITZ AG 48,10 EUR +1,43%
TELEKOM AU... 6,52 EUR +1,40%
DO & CO AG 104,80 EUR +1,16%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... 506,10 USD +0,99%
CHEVRON CO... 166,28 USD +0,66%
APPLE INC 174,79 USD +0,49%
CISCO SYST... 53,57 USD +0,43%
CATERPILLA... 273,06 USD +0,38%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index 33.963,84 -0,31% -106,58
S&P 500 Index 4.320,06 -0,23% -9,94
S&P 100 Index 2.024,87 -0,28% -5,61
Nasdaq Composite Index 13.211,8069 -0,09% -12,18
NIKKEI 225 INDEX 32.402,41 -0,52% -168,62
S&P/TSX COMPOSITE INDEX (OFFICIAL) 19.779,97 -0,06% -11,65
Bovespa (Ibovespa) Index 116.008,64 -0,12% -136,41
STOXX MEXICO TMI (EUR)(TRG) 183,94 +0,05% +0,09
STOXX HONG KONG 50 (USD) 867,12 +2,03% +17,23
STOXX CHINA A-SHARES TMI (CNY) 116,31 +1,57% +1,80
Dow Jones China 88 Index 321,61 +2,23% +7,03
All Ordinaries Share Price Index 7.270,00 +0,05% +3,40

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
22.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
19.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
18.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.