Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.331,01 +0,80%
BUX 46.645,41 -0,37%
PTX 839,00 +0,44%
SAX 324,64 -1,86%
CECE 1.460,79 +0,15%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 45,60 EUR +2,45%
ANDRITZ AG 55,30 EUR +2,03%
VOESTALPIN... 30,92 EUR +1,84%
KOMERCNI B... 725,00 CZK +1,75%
MOL HUNGAR... 2.788,00 HUF +1,46%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 45,60 EUR +2,45%
ANDRITZ AG 55,30 EUR +2,03%
VOESTALPIN... 30,92 EUR +1,84%
ÖSTERREICH... 32,75 EUR +1,55%
VERBUND AG 77,70 EUR +1,37%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMERICAN E... 172,31 USD +10,54%
VISA INC. 231,44 USD +2,99%
WALGREENS ... 37,17 USD +1,84%
3M COMPANY 115,25 USD +1,50%
DOW INC. 58,97 USD +1,46%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX New Europe Blue Chip Index (EUR) 1.109,27 +0,56% +6,14
CECE Composite Index (EUR) 1.460,79 +0,15% +2,18
CECEXT EUR 1.009,28 +0,03% +0,32
CECE MID CAP INDEX (EUR) 1.820,92 -0,22% -4,03
South East Europe Traded Index (EUR) 1.498,16 -0,41% -6,18
Bulgarian Traded Index (EUR) 1.809,51 -0,77% -14,02
Croatian Traded Index (EUR) 1.313,61 -0,01% -0,08
Croatian Boerse Equity Index 2.122,27 -0,00% -0,07
S-Box Kroatien Performance-Index (HKR) 62,05 -0,21% -0,13
CTX Czech Traded Index (EUR) 1.779,24 +0,82% +14,41
PX INDEX 1.331,01 +0,80% +10,60
HTX Hungarian Traded Index (EUR) 3.773,81 -1,15% -43,79
Budapest Stock (BUX) Index 46.645,41 -0,37% -172,51
BUMIX INDEX 3.666,30 +0,70% +25,31
KTX Kazakh Traded Index (EUR) 549,27 +2,08% +11,19
OMX Riga_GI 1.186,7938 -0,07% -0,88
OMX Tallin_GI 1.886,6143 +0,23% +4,24
OMX Vilnius_GI 981,9433 +0,08% +0,80
PTX Polish Traded Index (EUR) 839,00 +0,44% +3,67
STOXX POLAND TMI (EUR) 73,25 +0,31% +0,23
Romanian Traded Index (ROTX) (EUR) 15.696,68 -0,88% -139,95
BET 12.185,79 -0,35% -42,42
BET-FI 49.953,42 -0,20% -102,12
SAX INDEX SLOVAKIA 324,64 -1,86% -6,14
SERBIAN TRADED INDEX (EUR) 289,54 +1,04% +2,98
BELEX 15 852,41 +1,39% +11,65
S-Box Serbien Kursindex (EUR) 16,09 +4,55% +0,70
UTX Ukrainian Traded Index (EUR) 49,04 +0,02% +0,01
BIST 100 5.191,83 -0,75% -39,19

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
27.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.