Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.124,44 -1,79%
BUX 37.387,54 -0,91%
PTX 597,28 -2,23%
SAX 346,11 0,00%
CECE 1.069,50 -2,31%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 87,95 EUR +1,80%
KOMERCNI B... 626,50 CZK +1,59%
MAYR-MELNH... 131,60 EUR +1,55%
ANDRITZ AG 43,36 EUR +0,28%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 36,87 EUR +0,46%
MAYR-MELNH... 131,60 EUR +0,30%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
HOME DEPOT... 282,19 USD +5,02%
BOEING CO.... 133,44 USD +4,65%
WALT DISNE... 99,40 USD +3,70%
CHEVRON CO... 145,78 USD +3,38%
CATERPILLA... 167,76 USD +3,28%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX New Europe Blue Chip Index (EUR) 843,30 -1,73% -14,86
CECE Composite Index (EUR) 1.069,50 -2,31% -25,32
CECEXT EUR 761,88 -1,97% -15,28
CECE MID CAP INDEX (EUR) 1.450,98 -0,55% -8,04
South East Europe Traded Index (EUR) 1.304,24 -0,70% -9,20
Bulgarian Traded Index (EUR) 1.742,04 -0,53% -9,32
Croatian Traded Index (EUR) 1.186,92 -0,70% -8,36
Croatian Boerse Equity Index 1.901,39 -0,75% -14,43
S-Box Kroatien Performance-Index (HKR) 56,66 -0,77% -0,44
CTX Czech Traded Index (EUR) 1.437,48 -1,95% -28,63
PX INDEX 1.124,44 -1,79% -20,48
HTX Hungarian Traded Index (EUR) 2.880,32 -2,06% -60,49
Budapest Stock (BUX) Index 37.387,54 -0,91% -343,73
BUMIX INDEX 3.536,59 -1,42% -51,04
KTX Kazakh Traded Index (EUR) 548,72 +0,40% +2,17
OMX Riga_GI 1.106,1626 -0,27% -3,01
OMX Tallin_GI 1.174,8817 +0,20% +2,35
OMX Vilnius_GI 789,7698 +0,29% +2,31
PTX Polish Traded Index (EUR) 597,28 -2,23% -13,60
STOXX POLAND TMI (EUR) 54,37 -1,91% -1,06
Romanian Traded Index (ROTX) (EUR) 13.895,77 +0,24% +32,73
BET 10.740,80 +0,67% +71,47
BET-FI 46.862,81 -0,94% -442,57
SAX INDEX SLOVAKIA 346,11 0,00% 0,00
SERBIAN TRADED INDEX (EUR) 277,80 +0,52% +1,45
BELEX 15 829,20 +0,69% +5,65
S-Box Serbien Kursindex (EUR) 14,45 +0,35% +0,05
UTX Ukrainian Traded Index (EUR) 46,79 -0,28% -0,13
BIST 100 3.201,37 +0,10% +3,21

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.09.2022enCentral banks in the spotlight
27.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.09.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
26.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.