Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.389,19 +1,05%
BUX 46.243,62 +0,79%
PTX 825,60 +0,90%
SAX 330,67 0,00%
CECE 1.474,37 +1,13%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 78,20 EUR +2,61%
ERSTE GROU... 36,59 EUR +2,46%
RAIFFEISEN... 16,56 EUR +2,44%
OTP BANK P... 11.025,00 HUF +2,01%
CEZ AS 962,50 CZK +1,81%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 32,50 EUR +3,31%
OMV AG 46,25 EUR +3,14%
BAWAG GROU... 58,55 EUR +2,18%
AT&S AUSTR... 30,60 EUR +1,66%
SCHOELLER-... 70,80 EUR +1,29%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... 483,22 USD +1,33%
MERCK & CO... 106,64 USD +0,91%
GOLDMAN SA... 375,10 USD +0,19%
AMERICAN E... 179,00 USD +0,17%
WALT DISNE... 111,78 USD +0,13%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.123,34 +1,07% +11,87
CECE EUR 1.474,37 +1,13% +16,43
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.534,50 +0,74% +11,25
PX INDEX 1.389,19 +1,05% +14,39
CTX EUR 1.868,46 +1,21% +22,41
HTX EUR 3.804,95 +1,36% +50,93
PTX EUR 825,60 +0,90% +7,35
ROTX EUR 15.791,43 -0,05% -8,61
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.311,12 -0,15% -2,01
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.814,14 +0,19% +3,38

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
09.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
08.02.2023csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
07.02.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
07.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.02.2023csPilulka Lékárny|Podniková analýzaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.