Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.484,55 -0,34%
BUX 65.992,79 -0,07%
PTX 1.191,30 -0,02%
SAX 314,08 0,00%
CECE 1.915,00 -0,04%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 65,10 EUR +2,58%
BANCA TRAN... 26,18 RON +1,24%
WIENERBERG... 32,12 EUR +0,94%
OMV PETROM... 0,619 RON +0,82%
BAWAG GROU... 51,35 EUR +0,48%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 51,35 EUR +2,29%
LENZING AG 29,85 EUR +0,84%
RAIFFEISEN... 19,09 EUR +0,58%
VOESTALPIN... 25,34 EUR +0,40%
MAYR-MELNH... 115,80 EUR +0,35%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 300,39 USD +2,59%
WALMART IN... 59,60 USD +1,85%
AMERICAN E... 216,96 USD +1,12%
CATERPILLA... 325,38 USD +0,46%
VISA INC. 284,15 USD +0,19%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.345,04 +0,04% +0,49
CECE EUR 1.915,00 -0,04% -0,73
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.957,73 -0,26% -5,03
PX INDEX 1.484,55 -0,34% -5,01
CTX EUR 1.853,10 -0,04% -0,76
HTX EUR 5.479,11 +0,19% +10,60
PTX EUR 1.191,30 -0,02% -0,24
ROTX EUR 20.329,93 -0,08% -16,53
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.779,52 -0,57% -10,28
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.339,87 +0,16% +3,81

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
27.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.02.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
22.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.