Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.389,42 +1,06%
BUX 46.230,44 +0,76%
PTX 824,36 +0,75%
SAX 330,67 0,00%
CECE 1.473,07 +1,04%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 77,65 EUR +2,61%
ERSTE GROU... 36,62 EUR +2,46%
RAIFFEISEN... 16,50 EUR +2,44%
OTP BANK P... 11.025,00 HUF +2,01%
CEZ AS 963,00 CZK +1,81%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 32,54 EUR +3,43%
OMV AG 46,05 EUR +2,70%
BAWAG GROU... 58,45 EUR +2,01%
SCHOELLER-... 71,20 EUR +1,86%
AT&S AUSTR... 30,65 EUR +1,83%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... 483,22 USD +1,33%
MERCK & CO... 106,64 USD +0,91%
GOLDMAN SA... 375,10 USD +0,19%
AMERICAN E... 179,00 USD +0,17%
WALT DISNE... 111,78 USD +0,13%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.122,29 +0,97% +10,82
CECE EUR 1.473,04 +1,04% +15,10
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.534,03 +0,71% +10,78
PX INDEX 1.389,42 +1,06% +14,62
CTX EUR 1.866,74 +1,12% +20,69
HTX EUR 3.804,84 +1,35% +50,82
PTX EUR 824,33 +0,74% +6,08
ROTX EUR 15.773,33 -0,17% -26,71
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.311,12 -0,15% -2,01
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.814,14 +0,19% +3,38

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
09.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
08.02.2023csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
07.02.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
07.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.02.2023csPilulka Lékárny|Podniková analýzaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.