Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.390,38 +0,09%
BUX 58.010,99 +0,23%
PTX 1.091,29 +3,76%
SAX 307,46 0,00%
CECE 1.782,39 +2,16%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 26,58 EUR +2,94%
BAWAG GROU... 48,42 EUR +1,30%
ANDRITZ AG 50,30 EUR +1,09%
RAIFFEISEN... 15,46 EUR +1,05%
WIENERBERG... 26,38 EUR +0,76%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 25,78 EUR +4,29%
VOESTALPIN... 26,58 EUR +2,94%
CA IMMOBIL... 30,50 EUR +1,67%
DO & CO AG 128,00 EUR +1,59%
TELEKOM AU... 7,37 EUR +1,38%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
WALGREENS ... 20,79 USD +4,26%
NIKE INC. ... 113,48 USD +3,26%
SALESFORCE... 260,00 USD +3,22%
CATERPILLA... 256,76 USD +2,41%
JOHNSON & ... 158,38 USD +2,41%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.267,32 +1,88% +23,35
CECE EUR 1.782,39 +2,16% +37,68
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.754,63 +0,10% +1,83
PX INDEX 1.390,38 +0,09% +1,22
CTX EUR 1.824,06 -0,20% -3,74
HTX EUR 4.899,40 +0,71% +34,66
PTX EUR 1.091,29 +3,76% +39,58
ROTX EUR 18.598,67 -0,49% -91,36
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.602,59 +0,18% +2,91
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.255,40 -0,10% -2,37

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
01.12.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.11.2023csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.