Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.537,96 +0,24%
BUX 70.327,34 +0,96%
PTX 1.196,75 +0,28%
SAX 307,57 0,00%
CECE 1.962,58 +0,43%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 25,44 EUR +2,17%
RAIFFEISEN... 16,97 EUR +1,68%
BAWAG GROU... 59,90 EUR +1,53%
ERSTE GROU... 44,37 EUR +1,46%
OTP BANK P... 17.600,00 HUF +1,27%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 22,14 EUR +2,69%
MAYR-MELNH... 112,60 EUR +2,18%
VOESTALPIN... 25,44 EUR +2,17%
DO & CO AG 162,80 EUR +1,88%
RAIFFEISEN... 16,97 EUR +1,68%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 241,80 USD +4,31%
CHEVRON CO... 156,64 USD +2,16%
INTERNATIO... 173,92 USD +1,98%
AMAZON.COM... 186,10 USD +1,80%
TRAVELERS ... 211,97 USD +1,66%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.403,99 +0,52% +7,22
CECE EUR 1.962,58 +0,43% +8,34
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.155,55 -0,01% -0,11
PX INDEX 1.537,96 +0,24% +3,62
CTX EUR 1.968,03 +0,25% +4,99
HTX EUR 5.576,39 +0,63% +34,90
PTX EUR 1.196,75 +0,28% +3,39
ROTX EUR 22.591,63 +0,54% +121,74
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.803,88 +0,24% +4,34
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.510,19 +0,13% +3,36

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
20.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
19.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
18.06.2024csMěsíční strategie - akcie PDF Download
18.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.