Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.546,99 -0,68%
BUX 65.428,99 -2,94%
PTX 1.142,73 -3,67%
SAX 316,76 +0,18%
CECE 1.884,22 -2,93%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
PODRAVKA D... 158,50 EUR +0,96%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 71,25 EUR +1,79%
EVN AG 25,75 EUR +1,38%
TELEKOM AU... 7,90 EUR +0,64%
IMMOFINANZ... 23,50 EUR +0,21%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... 468,89 USD +5,22%
SALESFORCE... 277,41 USD +1,65%
BOEING CO.... 170,55 USD +1,63%
INTERNATIO... 183,75 USD +1,38%
TRAVELERS ... 223,12 USD +0,93%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.344,40 -2,37% -32,57
CECE EUR 1.884,22 -2,93% -56,80
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.039,98 -0,36% -7,42
PX INDEX 1.546,99 -0,68% -10,57
CTX EUR 1.944,76 -0,45% -8,84
HTX EUR 5.360,84 -2,66% -146,43
PTX EUR 1.142,73 -3,67% -43,58
ROTX EUR 21.033,79 -0,58% -123,69
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.806,23 -0,65% -11,77
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.454,41 -0,72% -17,80

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
16.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
15.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
10.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.