Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.550,61 +0,02%
BUX 65.045,06 -0,96%
PTX 1.191,05 +0,52%
SAX 317,01 0,00%
CECE 1.933,66 +0,22%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
PODRAVKA D... 156,00 EUR +210,13%
ZAGREBACKA... 16,90 EUR +127,39%
BANCA TRAN... 28,30 RON +116,30%
OMV PETROM... 0,683 RON +101,11%
NOVA LJUBL... 104,50 EUR +69,09%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EVN AG 27,05 EUR +2,27%
IMMOFINANZ... 23,70 EUR +1,28%
ERSTE GROU... 43,00 EUR +0,75%
MAYR-MELNH... 117,00 EUR +0,69%
ÖSTERREICH... 32,00 EUR +0,63%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMERICAN E... 231,04 USD +6,23%
JPMORGAN C... 185,80 USD +2,51%
AMGEN INC. 268,93 USD +2,35%
COCA-COLA ... 60,17 USD +2,14%
TRAVELERS ... 214,07 USD +1,73%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.371,01 +0,07% +0,91
CECE EUR 1.933,66 +0,22% +4,22
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.041,24 +0,10% +1,98
PX INDEX 1.550,61 +0,02% +0,27
CTX EUR 1.950,58 +0,04% +0,82
HTX EUR 5.345,19 -0,97% -52,16
PTX EUR 1.191,05 +0,52% +6,14
ROTX EUR 21.082,58 -0,23% -48,81
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.794,46 +0,01% +0,14
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.452,44 -0,07% -1,76

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
19.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
18.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
16.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
15.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.