Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.221,01 -1,17%
BUX 45.795,09 +0,45%
PTX 756,34 -0,18%
SAX 336,17 0,00%
CECE 1.315,17 -0,29%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
PETROL LJU... 285,00 EUR +1.900,00%
TRANSELECT... 20,80 RON +20,12%
BRD - GROU... 13,36 RON +12,74%
SOCIETATEA... 7,46 RON +12,59%
BANCA TRAN... 20,10 RON +10,57%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 50,52 EUR +3,84%
SCHOELLER-... 62,30 EUR +2,13%
VOESTALPIN... 26,34 EUR +2,09%
RAIFFEISEN... 14,84 EUR +1,78%
AT&S AUSTR... 34,50 EUR +1,32%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
DOW INC. 50,335 USD +1,69%
CHEVRON CO... 180,30 USD +1,09%
BOEING CO.... 173,3365 USD +0,88%
INTEL CORP... 28,97 USD +0,85%
NIKE INC. ... 105,74 USD +0,74%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.030,23 +0,31% +3,22
CECE EUR 1.315,17 -0,29% -3,86
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.428,20 +1,47% +20,67
PX INDEX 1.221,01 -1,17% -14,43
CTX EUR 1.584,89 -1,31% -20,98
HTX EUR 3.538,51 -0,37% -13,14
PTX EUR 756,34 -0,18% -1,40
ROTX EUR 15.163,11 +1,67% +249,46
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.185,00 -0,07% -0,84
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.773,03 +0,29% +5,12

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.