Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.338,60 -0,30%
BUX 55.605,98 +0,45%
PTX 867,69 +0,67%
SAX 330,26 0,00%
CECE 1.514,64 +0,42%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OTP BANK P... 13.200,00 HUF +1,17%
CEZ AS 979,00 CZK +0,88%
VERBUND AG 79,25 EUR +0,69%
BANCA TRAN... 22,22 RON +0,53%
KOMERCNI B... 671,00 CZK +0,15%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 102,20 EUR +1,19%
MAYR-MELNH... 127,60 EUR +0,79%
TELEKOM AU... 6,50 EUR +0,78%
EVN AG 25,00 EUR +0,20%
VIENNA INS... 26,05 EUR +0,19%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
WALGREENS ... 21,4115 USD +0,34%
AMGEN INC. 267,49 USD +0,24%
TRAVELERS ... 168,19 USD +0,21%
MERCK & CO... 105,865 USD +0,02%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.113,72 +0,01% +0,13
CECE EUR 1.514,64 +0,42% +6,29
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.707,00 -0,82% -14,12
PX INDEX 1.338,60 -0,30% -3,97
CTX EUR 1.737,82 -0,45% -7,93
HTX EUR 4.596,80 +0,83% +37,86
PTX EUR 867,69 +0,67% +5,74
ROTX EUR 17.531,10 -1,43% -254,93
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.587,49 +0,60% +9,45
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.263,18 +0,22% +5,07

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
26.09.2023csČeské shrnutí reportu na ČEZPDF Download
26.09.2023enGlobal Strategy 4Q 2023PDF Download
26.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.