Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.460,60 +0,24%
BUX 66.169,03 +0,35%
PTX 1.167,67 +0,20%
SAX 310,10 0,00%
CECE 1.876,23 +0,27%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 26,40 RON +129,25%
OMV PETROM... 0,6185 RON +96,58%
RICHTER GE... 9.625,00 HUF +82,64%
WIENERBERG... 32,18 EUR +60,90%
VERBUND AG 67,05 EUR +58,74%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 19,96 EUR +3,74%
AT&S AUSTR... 19,34 EUR +2,98%
LENZING AG 29,70 EUR +2,59%
BAWAG GROU... 53,25 EUR +1,91%
TELEKOM AU... 7,46 EUR +1,63%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 316,88 USD +2,61%
AMGEN INC. 280,33 USD +2,37%
INTEL CORP... 43,82 USD +1,79%
INTERNATIO... 188,20 USD +1,71%
WALGREENS ... 21,49 USD +1,08%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.330,28 +0,52% +6,83
CECE EUR 1.876,23 +0,27% +5,03
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.956,45 +0,37% +7,25
PX INDEX 1.460,60 +0,24% +3,43
CTX EUR 1.813,42 +0,14% +2,54
HTX EUR 5.418,43 +0,35% +18,84
PTX EUR 1.167,67 +0,20% +2,34
ROTX EUR 20.181,15 +0,99% +197,27
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.752,48 +0,42% +7,36
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.363,89 +0,37% +8,68

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
01.03.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.