Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.177,35 +5,07%
BUX 39.745,11 +3,45%
PTX 612,49 +4,18%
SAX 344,38 -0,50%
CECE 1.116,82 +4,77%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
KOMERCNI B... 683,00 CZK +8,79%
RAIFFEISEN... 12,95 EUR +0,25%
ERSTE GROU... 24,03 EUR +0,09%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 12,95 EUR +5,89%
ERSTE GROU... 24,03 EUR +5,86%
OMV AG 39,86 EUR +5,34%
VOESTALPIN... 18,92 EUR +4,76%
ANDRITZ AG 45,44 EUR +3,93%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 155,27 USD +4,98%
CATERPILLA... 178,79 USD +4,42%
MICROSOFT ... 249,775 USD +3,76%
BOEING CO.... 130,625 USD +3,63%
GOLDMAN SA... 309,01 USD +3,30%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 883,10 +4,17% +35,35
CECE EUR 1.116,82 +4,77% +50,84
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.332,66 +1,79% +23,48
PX INDEX 1.177,35 +5,07% +56,78
CTX EUR 1.519,00 +5,63% +81,00
HTX EUR 3.066,18 +3,68% +108,72
PTX EUR 612,49 +4,18% +24,56
ROTX EUR 14.317,24 +1,89% +265,68
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.192,15 +0,63% +7,50
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.722,68 +2,99% +50,00

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.10.2022csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
03.10.2022csČeské shrnutí reportu na COLT CZPDF Download
03.10.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.09.2022csČeské shrnutí reportu na VIGPDF Download
30.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.