Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.345,56 +0,23%
BUX 45.738,61 +1,17%
PTX 824,44 +1,06%
SAX 330,92 +1,80%
CECE 1.446,36 +0,87%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 30,94 EUR +23,65%
WIENERBERG... 27,96 EUR +22,52%
CEZ AS 901,00 CZK +17,73%
ERSTE GROU... 34,70 EUR +15,22%
KOMERCNI B... 750,00 CZK +13,74%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 30,60 EUR +5,52%
LENZING AG 69,50 EUR +3,42%
IMMOFINANZ... 12,58 EUR +1,94%
EVN AG 19,74 EUR +1,65%
CA IMMOBIL... 28,95 EUR +1,40%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 29,07 USD +2,87%
SALESFORCE... 171,82 USD +2,29%
MICROSOFT ... 252,75 USD +1,99%
NIKE INC. ... 129,50 USD +1,70%
DOW INC. 60,22 USD +1,47%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.100,18 +0,36% +3,96
CECE EUR 1.446,36 +0,87% +12,43
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.531,21 +0,46% +6,97
PX INDEX 1.345,56 +0,23% +3,06
CTX EUR 1.801,19 +0,24% +4,40
HTX EUR 3.745,62 +1,37% +50,65
PTX EUR 824,44 +1,06% +8,62
ROTX EUR 15.784,84 +0,77% +120,69
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.308,70 +0,12% +1,55
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.806,52 +0,06% +1,14

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
02.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
31.01.2023csČeské shrnutí reportu na české banky PDF Download
31.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.01.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.