Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.340,23 -0,49%
BUX 55.959,41 +0,56%
PTX 835,66 -0,81%
SAX 330,79 +0,16%
CECE 1.489,01 -0,59%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 13,30 EUR +4,07%
OTP BANK P... 13.490,00 HUF +2,35%
BANCA TRAN... 22,50 RON +1,26%
ERSTE GROU... 32,32 EUR +1,25%
BAWAG GROU... 42,80 EUR +0,90%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 105,00 EUR +0,38%
IMMOFINANZ... 18,32 EUR +0,11%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 35,995 USD +1,51%
BOEING CO.... 190,3503 USD +1,34%
PROCTER & ... 146,16 USD +0,67%
NIKE INC. ... 95,145 USD +0,62%
WALGREENS ... 22,5209 USD +0,45%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.096,12 -0,74% -8,13
CECE EUR 1.489,01 -0,59% -8,83
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.720,55 -0,29% -5,08
PX INDEX 1.340,23 -0,49% -6,55
CTX EUR 1.735,51 -0,86% -15,04
HTX EUR 4.630,08 +0,16% +7,28
PTX EUR 835,66 -0,81% -6,79
ROTX EUR 17.961,27 -0,21% -37,97
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.576,67 -0,64% -10,14
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.269,80 -1,10% -25,24

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
03.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
29.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Strategy 4Q 2023PDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.