Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.481,20 -0,56%
BUX 65.925,67 -0,17%
PTX 1.186,89 -0,39%
SAX 314,08 0,00%
CECE 1.907,62 -0,42%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
KOMERCNI B... 817,00 CZK +9,85%
COLT CZ GR... 617,00 CZK +7,87%
MASTERPLAS... 3.170,00 HUF +7,82%
4IG NYILVA... 860,00 HUF +7,50%
MAGYAR TEL... 833,00 HUF +7,08%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 51,05 EUR +1,69%
VOESTALPIN... 25,40 EUR +0,63%
LENZING AG 29,75 EUR +0,51%
MAYR-MELNH... 115,80 EUR +0,35%
OMV AG 40,41 EUR +0,17%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 300,39 USD +2,59%
WALMART IN... 59,60 USD +1,85%
AMERICAN E... 216,96 USD +1,12%
CATERPILLA... 325,38 USD +0,46%
VISA INC. 284,15 USD +0,19%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.341,03 -0,26% -3,52
CECE EUR 1.907,62 -0,42% -8,11
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.957,43 -0,27% -5,33
PX INDEX 1.481,20 -0,56% -8,36
CTX EUR 1.844,57 -0,50% -9,29
HTX EUR 5.467,32 -0,02% -1,19
PTX EUR 1.186,89 -0,39% -4,65
ROTX EUR 20.271,62 -0,37% -74,84
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.782,28 -0,42% -7,52
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.337,99 +0,08% +1,93

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
27.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.02.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
22.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.