Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.198,62 -1,29%
BUX 45.804,29 -1,22%
PTX 760,05 -2,17%
SAX 341,88 +1,70%
CECE 1.309,15 -1,77%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
KOFOLA CES... 244,00 CZK +2,95%
MOL HUNGAR... 2.844,00 HUF +2,75%
RICHTER GE... 8.450,00 HUF +1,62%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 53,65 EUR +3,57%
LENZING AG 68,00 EUR +3,03%
STRABAG SE 39,60 EUR +0,76%
ÖSTERREICH... 32,90 EUR +0,46%
MAYR-MELNH... 163,00 EUR +0,37%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 182,87 USD +4,03%
NIKE INC. ... 112,20 USD +1,29%
DOW INC. 51,55 USD +0,94%
PROCTER & ... 150,61 USD +0,91%
COCA-COLA ... 64,35 USD +0,88%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.025,21 -0,95% -9,88
CECE EUR 1.309,15 -1,77% -23,56
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.441,95 +0,74% +10,54
PX INDEX 1.198,62 -1,29% -15,70
CTX EUR 1.549,48 -1,44% -22,69
HTX EUR 3.520,50 -0,75% -26,70
PTX EUR 760,05 -2,17% -16,85
ROTX EUR 15.421,80 +1,43% +218,05
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.193,45 +0,53% +6,31
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.791,54 +0,37% +6,62

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
02.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.