Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.175,92 +4,94%
BUX 39.788,88 +3,56%
PTX 610,57 +3,85%
SAX 344,38 -0,50%
CECE 1.114,62 +4,56%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,44 RON +4,07%
VOESTALPIN... 18,90 EUR +3,14%
MOL HUNGAR... 2.616,00 HUF +2,49%
BANCA TRAN... 17,66 RON +2,16%
RICHTER GE... 7.710,00 HUF +2,03%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 12,97 EUR +6,05%
ERSTE GROU... 23,97 EUR +5,64%
OMV AG 39,77 EUR +5,10%
DO & CO AG 73,60 EUR +4,84%
VOESTALPIN... 18,90 EUR +4,65%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SALESFORCE... 153,70 USD +3,94%
BOEING CO.... 130,465 USD +3,50%
GOLDMAN SA... 309,53 USD +3,47%
CATERPILLA... 177,04 USD +3,39%
JPMORGAN C... 111,16 USD +3,18%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 881,82 +4,02% +34,07
CECE EUR 1.114,62 +4,56% +48,64
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.332,50 +1,78% +23,32
PX INDEX 1.175,92 +4,94% +55,35
CTX EUR 1.515,89 +5,42% +77,89
HTX EUR 3.069,30 +3,78% +111,84
PTX EUR 610,57 +3,85% +22,64
ROTX EUR 14.314,79 +1,87% +263,23
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.191,48 +0,58% +6,83
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.721,33 +2,91% +48,65

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.10.2022csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
03.10.2022csČeské shrnutí reportu na COLT CZPDF Download
03.10.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.09.2022csČeské shrnutí reportu na VIGPDF Download
30.09.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.