Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.318,93 -0,73%
BUX 42.385,37 +1,01%
PTX 736,96 -1,13%
SAX 317,24 0,00%
CECE 1.332,06 -0,62%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OTP BANK P... 10.120,00 HUF +1,53%
BANCA TRAN... 19,72 RON +1,13%
ANDRITZ AG 63,25 EUR +0,16%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 63,25 EUR +2,35%
LENZING AG 63,40 EUR +0,96%
DO & CO AG 102,40 EUR +0,59%
STRABAG SE 39,70 EUR +0,51%
MAYR-MELNH... 147,80 EUR +0,27%

Top/Flop 5 Svět

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.027,58 -0,53% -5,51
CECE EUR 1.332,06 -0,62% -8,25
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.537,76 -0,01% -0,13
PX INDEX 1.318,93 -0,73% -9,75
CTX EUR 1.770,65 -0,74% -13,24
HTX EUR 3.541,50 +1,99% +69,17
PTX EUR 736,96 -1,13% -8,43
ROTX EUR 15.466,40 -0,08% -12,75
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.362,45 +0,25% +3,45
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.803,90 -0,01% -0,26

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
23.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.