Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.536,64 +0,33%
BUX 70.373,63 -0,01%
PTX 1.224,06 +2,91%
SAX 307,57 0,00%
CECE 1.988,34 +1,97%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VOESTALPIN... 25,78 EUR +2,87%
OMV PETROM... 0,773 RON +1,38%
ERSTE GROU... 43,99 EUR +1,34%
RAIFFEISEN... 16,59 EUR +1,22%
OMV AG 39,66 EUR +1,17%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
UNIQA INSU... 8,01 EUR +3,76%
DO & CO AG 165,40 EUR +2,99%
VOESTALPIN... 25,78 EUR +2,87%
LENZING AG 35,05 EUR +2,64%
VIENNA INS... 29,45 EUR +2,26%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMGEN INC. 318,15 USD +3,24%
GOLDMAN SA... 462,09 USD +2,65%
CHEVRON CO... 159,31 USD +2,60%
VERIZON CO... 41,17 USD +2,31%
COCA-COLA ... 63,97 USD +1,91%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.414,67 +1,46% +20,39
CECE EUR 1.988,34 +1,97% +38,34
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.148,55 +0,34% +7,23
PX INDEX 1.536,64 +0,33% +5,08
CTX EUR 1.964,37 +0,68% +13,25
HTX EUR 5.592,08 +0,32% +17,56
PTX EUR 1.224,06 +2,91% +34,57
ROTX EUR 22.842,50 +1,11% +250,87
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.793,85 +0,07% +1,29
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.470,22 -1,34% -33,44

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
24.06.2024csPilulka LékárnyPDF Download
24.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.06.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
21.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.