Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.217,75 -1,43%
BUX 45.779,28 +0,42%
PTX 762,15 +0,58%
SAX 336,17 0,00%
CECE 1.319,09 +0,00%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 20,00 RON +0,83%
KOMERCNI B... 690,50 CZK +0,34%
RICHTER GE... 8.420,00 HUF +0,30%
CEZ AS 804,50 CZK +0,18%
OTP BANK P... 10.715,00 HUF +0,14%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 50,68 EUR +4,17%
SCHOELLER-... 62,90 EUR +3,11%
VOESTALPIN... 26,46 EUR +2,56%
RAIFFEISEN... 14,92 EUR +2,33%
AT&S AUSTR... 34,60 EUR +1,62%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 175,73 USD +2,27%
DOW INC. 50,615 USD +2,25%
CHEVRON CO... 181,58 USD +1,81%
NIKE INC. ... 106,632 USD +1,59%
AMERICAN E... 153,05 USD +1,44%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.034,13 +0,69% +7,12
CECE EUR 1.319,09 +0,00% +0,06
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.428,49 +1,49% +20,96
PX INDEX 1.217,75 -1,43% -17,69
CTX EUR 1.580,13 -1,60% -25,74
HTX EUR 3.533,41 -0,51% -18,24
PTX EUR 762,15 +0,58% +4,41
ROTX EUR 15.177,98 +1,77% +264,33
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.185,16 -0,06% -0,68
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.773,03 +0,29% +5,12

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.