Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.345,56 +0,23%
BUX 45.732,58 +1,16%
PTX 823,13 +0,90%
SAX 330,92 +1,80%
CECE 1.445,06 +0,78%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 56,05 EUR +2,37%
CEZ AS 901,00 CZK +2,08%
OMV PETROM... 0,4675 RON +1,41%
KOMERCNI B... 750,00 CZK +1,29%
MOL HUNGAR... 2.762,00 HUF +1,04%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 30,60 EUR +5,52%
LENZING AG 69,40 EUR +3,27%
IMMOFINANZ... 12,60 EUR +2,11%
EVN AG 19,74 EUR +1,65%
CA IMMOBIL... 28,95 EUR +1,40%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 29,07 USD +2,87%
SALESFORCE... 171,82 USD +2,29%
MICROSOFT ... 252,75 USD +1,99%
NIKE INC. ... 129,50 USD +1,70%
DOW INC. 60,22 USD +1,47%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.099,91 +0,34% +3,69
CECE EUR 1.445,06 +0,78% +11,13
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.531,18 +0,46% +6,94
PX INDEX 1.345,56 +0,23% +3,06
CTX EUR 1.801,08 +0,24% +4,29
HTX EUR 3.746,24 +1,39% +51,27
PTX EUR 823,13 +0,90% +7,31
ROTX EUR 15.784,20 +0,77% +120,05
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.308,70 +0,12% +1,55
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.806,52 +0,06% +1,14

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
02.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.02.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
31.01.2023csČeské shrnutí reportu na české banky PDF Download
31.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.01.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.