Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.298,89 -1,08%
BUX 47.515,68 -0,12%
PTX 883,68 -2,17%
SAX 302,72 +0,97%
CECE 1.502,67 -1,45%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RICHTER GE... 8.595,00 HUF +2,32%
VERBUND AG 70,40 EUR +1,44%
ANDRITZ AG 50,70 EUR +1,40%
OMV PETROM... 0,4972 RON +1,06%
SC FONDUL ... 2,035 RON +0,49%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 57,70 EUR +5,68%
VERBUND AG 70,40 EUR +1,44%
ANDRITZ AG 50,70 EUR +1,40%
VIENNA INS... 24,70 EUR +0,82%
EVN AG 21,05 EUR +0,72%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 29,99 USD +3,41%
SALESFORCE... 218,87 USD +1,59%
APPLE INC 177,30 USD +1,07%
AMGEN INC. 218,53 USD +0,74%
CISCO SYST... 50,17 USD +0,62%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.097,33 -1,14% -12,65
CECE EUR 1.502,67 -1,45% -22,04
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.570,18 +0,15% +2,33
PX INDEX 1.298,89 -1,08% -14,13
CTX EUR 1.741,88 -1,14% -20,12
HTX EUR 4.009,85 +0,01% +0,23
PTX EUR 883,68 -2,17% -19,56
ROTX EUR 15.500,91 -0,38% -59,32
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.384,33 +0,71% +9,78
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.015,23 +1,11% +22,20

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
30.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.05.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.