Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.297,49 -0,07%
BUX 42.211,50 +0,27%
PTX 739,59 +0,77%
SAX 317,82 +0,18%
CECE 1.322,35 +0,71%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 64,50 EUR +2,08%
OMV PETROM... 0,471 RON +1,74%
CA IMMOBIL... 23,50 EUR +1,71%
BANCA TRAN... 19,60 RON +1,55%
OTP BANK P... 9.810,00 HUF +1,52%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
ÖSTERREICH... 33,00 EUR +2,17%
VERBUND AG 75,15 EUR +2,04%
DO & CO AG 99,70 EUR +1,84%
LENZING AG 63,90 EUR +1,75%
RAIFFEISEN... 13,20 EUR +1,54%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
WALGREENS ... 33,875 USD +2,84%
BOEING CO.... 205,57 USD +2,49%
DOW INC. 52,575 USD +1,11%
CHEVRON CO... 158,90 USD +0,79%
3M COMPANY 102,26 USD +0,76%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.015,98 +0,77% +7,76
CECE EUR 1.322,35 +0,71% +9,36
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.534,38 +0,36% +5,54
PX INDEX 1.297,49 -0,07% -0,93
CTX EUR 1.737,89 +0,48% +8,29
HTX EUR 3.565,81 +1,81% +63,56
PTX EUR 739,59 +0,77% +5,66
ROTX EUR 15.254,71 +0,05% +7,67
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.355,10 +0,00% +0,06
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.785,85 -0,69% -12,49

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
28.03.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.