Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.298,81 +0,42%
BUX 47.204,59 +0,76%
PTX 906,35 +2,20%
SAX 315,54 0,00%
CECE 1.523,23 +1,50%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 43,11 EUR +2,28%
ERSTE GROU... 30,82 EUR +1,65%
RAIFFEISEN... 13,90 EUR +1,46%
BAWAG GROU... 41,72 EUR +1,13%
WIENERBERG... 26,94 EUR +1,06%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 56,40 EUR +3,11%
VOESTALPIN... 29,70 EUR +2,77%
AT&S AUSTR... 29,44 EUR +1,80%
BAWAG GROU... 41,72 EUR +1,46%
SCHOELLER-... 52,90 EUR +1,34%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
NVIDIA COR... 397,70 USD +132,10%
META PLATF... 272,61 USD +126,35%
GENERAL EL... 104,67 USD +58,03%
ADVANCED M... 119,47 USD +54,19%
PULTE GROU... 67,30 USD +49,06%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.108,13 +1,09% +11,95
CECE EUR 1.523,23 +1,50% +22,56
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.570,95 +0,03% +0,50
PX INDEX 1.298,81 +0,42% +5,49
CTX EUR 1.746,62 +0,48% +8,37
HTX EUR 3.988,74 +0,67% +26,69
PTX EUR 906,35 +2,20% +19,54
ROTX EUR 15.501,44 +0,29% +44,81
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.388,40 -0,27% -3,80
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.036,10 -0,11% -2,27

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
02.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.06.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
01.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
31.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.