Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.183,66 -1,59%
BUX 45.333,63 +1,49%
PTX 758,96 -0,59%
SAX 341,88 0,00%
CECE 1.299,60 -0,69%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
SC FONDUL ... 1,998 RON +2,15%
MOL HUNGAR... 2.818,00 HUF +2,10%
BANCA TRAN... 21,95 RON +2,09%
OMV PETROM... 0,474 RON +2,05%
RICHTER GE... 8.670,00 HUF +2,00%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EVN AG 18,30 EUR +0,66%
ÖSTERREICH... 33,00 EUR +0,61%
VERBUND AG 85,55 EUR +0,59%
ANDRITZ AG 53,10 EUR +0,47%
STRABAG SE 39,90 EUR +0,25%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SOLAREDGE ... 303,115 USD +43,41%
ETSY INC U... 135,425 USD +39,51%
BATH & BOD... 42,555 USD +37,10%
META PLATF... 115,04 USD +34,85%
PARAMOUNT ... 18,175 USD +25,31%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.021,90 -0,26% -2,70
CECE EUR 1.299,60 -0,69% -9,05
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.461,51 +0,77% +11,17
PX INDEX 1.183,66 -1,59% -19,13
CTX EUR 1.534,21 -1,72% -26,91
HTX EUR 3.467,25 +0,77% +26,63
PTX EUR 758,96 -0,59% -4,54
ROTX EUR 15.986,64 +1,69% +266,27
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.185,36 +0,18% +2,18
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.797,37 +0,43% +7,64

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
06.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
05.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.