Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.531,08 -0,47%
BUX 70.022,97 -0,31%
PTX 1.141,78 -1,76%
SAX 304,70 -2,03%
CECE 1.911,02 -1,36%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 60,75 EUR +1,25%
OMV PETROM... 0,7545 RON +1,14%
BANCA TRAN... 32,00 RON +0,79%
RICHTER GE... 9.310,00 HUF +0,76%
CEZ AS 940,00 CZK +0,16%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
TELEKOM AU... 9,11 EUR +1,56%
LENZING AG 37,20 EUR +1,50%
ANDRITZ AG 60,75 EUR +1,25%
UNIQA INSU... 7,69 EUR +0,39%
IMMOFINANZ... 23,90 EUR +0,21%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BROADCOM I... 1.678,99 USD +19,86%
SKYWORKS S... 106,33 USD +15,93%
QORVO INC 113,36 USD +13,38%
ORACLE COR... 139,85 USD +13,24%
SUPER MICR... 871,10 USD +11,98%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.375,39 -1,35% -18,81
CECE EUR 1.911,02 -1,36% -26,31
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.142,36 +0,03% +0,61
PX INDEX 1.531,08 -0,47% -7,28
CTX EUR 1.976,52 -0,65% -12,98
HTX EUR 5.540,56 -0,74% -41,47
PTX EUR 1.141,78 -1,76% -20,47
ROTX EUR 22.371,94 +0,43% +96,09
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.783,13 -0,48% -8,68
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.510,70 -0,23% -5,76

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
13.06.2024csAkciové trhy - denní zpráva PDF Download
12.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
10.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.