Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.308,12 -0,54%
BUX 49.320,70 -0,04%
PTX 958,72 +1,99%
SAX 316,91 0,00%
CECE 1.592,12 +0,95%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 71,50 EUR +2,36%
ANDRITZ AG 53,60 EUR +0,85%
OTP BANK P... 11.580,00 HUF +0,52%
BANCA TRAN... 19,21 RON +0,31%
BAWAG GROU... 44,12 EUR +0,27%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 29,84 EUR +2,90%
VERBUND AG 71,50 EUR +2,36%
ANDRITZ AG 53,60 EUR +0,85%
VIENNA INS... 24,00 EUR +0,63%
IMMOFINANZ... 16,68 EUR +0,48%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
WARNER BRO... 13,665 USD +23,52%
DISH NETWO... 6,54 USD +18,31%
CAESARS EN... 48,20 USD +16,54%
BATH & BOD... 42,36 USD +16,18%
ZIONS BANC... 30,83 USD +15,67%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.152,70 +0,75% +8,55
CECE EUR 1.592,12 +0,95% +15,03
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.579,25 +0,34% +5,33
PX INDEX 1.308,12 -0,54% -7,09
CTX EUR 1.762,09 -0,72% -12,84
HTX EUR 4.099,11 +0,25% +10,38
PTX EUR 958,72 +1,99% +18,71
ROTX EUR 15.621,97 -0,00% -0,65
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.394,57 +0,21% +2,93
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.076,27 -0,57% -11,95

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
09.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
08.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
06.06.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
06.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.