Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.177,64 -0,51%
BUX 44.614,88 -1,59%
PTX 761,75 +0,37%
SAX 341,88 0,00%
CECE 1.297,04 -0,20%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
SC FONDUL ... 2,03 RON +1,60%
WIENERBERG... 24,26 EUR +0,41%
ANDRITZ AG 53,30 EUR +0,38%
MAYR-MELNH... 161,20 EUR +0,37%
BAWAG GROU... 48,58 EUR +0,21%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 92,00 EUR +2,91%
WIENERBERG... 24,26 EUR +0,41%
ANDRITZ AG 53,30 EUR +0,38%
MAYR-MELNH... 161,20 EUR +0,37%
ÖSTERREICH... 33,10 EUR +0,30%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
PINDUODUO ... 85,82 USD +40,43%
BAIDU INC.... 114,58 USD +34,77%
JD.COM INC... 58,45 USD +31,32%
META PLATF... 113,93 USD +25,70%
ASML HOLDI... 601,35 USD +24,40%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.016,58 -0,52% -5,32
CECE EUR 1.297,04 -0,20% -2,56
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.461,05 -0,03% -0,46
PX INDEX 1.177,64 -0,51% -6,02
CTX EUR 1.527,15 -0,46% -7,06
HTX EUR 3.429,05 -1,10% -38,20
PTX EUR 761,75 +0,37% +2,79
ROTX EUR 15.863,98 -0,77% -122,66
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.189,87 +0,38% +4,51
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.798,30 +0,05% +0,93

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
07.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
06.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
05.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.