Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.531,56 -0,42%
BUX 70.378,92 +0,07%
PTX 1.189,49 -0,61%
SAX 307,57 0,00%
CECE 1.950,00 -0,64%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,773 RON +1,38%
EVN AG 29,90 EUR +1,36%
ANDRITZ AG 58,00 EUR +0,87%
BANCA TRAN... 32,15 RON +0,63%
VERBUND AG 76,50 EUR +0,59%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EVN AG 29,90 EUR +1,36%
ANDRITZ AG 58,00 EUR +0,87%
TELEKOM AU... 9,30 EUR +0,76%
VERBUND AG 76,50 EUR +0,59%
ÖSTERREICH... 30,10 EUR +0,17%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
SIRIUS XM ... 3,005 USD +14,17%
ADOBE INC. 530,58 USD +14,00%
AUTODESK I... 239,74 USD +9,15%
O'REILLY A... 1.082,995 USD +8,51%
GILEAD SCI... 70,095 USD +7,76%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.394,28 -0,69% -9,71
CECE EUR 1.950,00 -0,64% -12,58
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.141,32 -0,66% -14,23
PX INDEX 1.531,56 -0,42% -6,40
CTX EUR 1.951,12 -0,86% -16,91
HTX EUR 5.574,52 -0,03% -1,87
PTX EUR 1.189,49 -0,61% -7,26
ROTX EUR 22.842,50 +1,11% +250,87
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.792,56 -0,63% -11,32
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.503,66 -0,26% -6,53

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
21.06.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
21.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
19.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
18.06.2024csMěsíční strategie - akcie PDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.