Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.457,17 -1,48%
BUX 65.965,96 -0,17%
PTX 1.164,03 +0,03%
SAX 310,10 -0,48%
CECE 1.869,85 -0,72%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 52,20 EUR +1,66%
MAYR-MELNH... 117,80 EUR +1,37%
RICHTER GE... 9.680,00 HUF +1,29%
BANCA TRAN... 25,98 RON +1,18%
OMV PETROM... 0,6175 RON +1,08%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EVN AG 23,95 EUR +1,27%
SCHOELLER-... 41,65 EUR +1,09%
RAIFFEISEN... 19,16 EUR +0,95%
VIENNA INS... 27,05 EUR +0,93%
WIENERBERG... 32,40 EUR +0,75%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 42,91 USD +2,19%
WALT DISNE... 111,66 USD +0,78%
SALESFORCE... 302,035 USD +0,76%
HOME DEPOT... 380,4625 USD +0,76%
CISCO SYST... 48,41 USD +0,73%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.322,96 -0,60% -7,92
CECE EUR 1.869,84 -0,72% -13,64
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.949,86 -0,08% -1,62
PX INDEX 1.457,17 -1,48% -21,96
CTX EUR 1.809,87 -1,75% -32,18
HTX EUR 5.401,65 -0,50% -27,27
PTX EUR 1.164,07 +0,04% +0,43
ROTX EUR 20.006,71 -0,84% -168,47
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.745,12 -1,12% -19,83
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.355,27 +0,62% +14,62

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.