Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.173,08 +0,21%
BUX 44.182,00 +0,77%
PTX 758,15 +0,10%
SAX 341,88 0,00%
CECE 1.286,58 +0,11%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RICHTER GE... 8.800,00 HUF +2,15%
MAYR-MELNH... 164,00 EUR +1,74%
ANDRITZ AG 54,10 EUR +1,69%
KOMERCNI B... 652,50 CZK +1,64%
WIENERBERG... 24,24 EUR +1,25%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
MAYR-MELNH... 164,00 EUR +1,74%
ANDRITZ AG 54,10 EUR +1,69%
AT&S AUSTR... 34,50 EUR +1,47%
EVN AG 18,28 EUR +1,33%
WIENERBERG... 24,24 EUR +1,25%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 179,54 USD +28,25%
MERCK & CO... 108,78 USD +23,61%
WAL-MART S... 145,31 USD +21,65%
GOLDMAN SA... 359,14 USD +18,05%
AMGEN INC. 278,65 USD +15,26%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.012,03 +0,25% +2,52
CECE EUR 1.286,58 +0,11% +1,36
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.461,87 +0,55% +7,94
PX INDEX 1.173,08 +0,21% +2,48
CTX EUR 1.521,04 +0,19% +2,93
HTX EUR 3.349,53 +0,45% +15,01
PTX EUR 758,15 +0,10% +0,76
ROTX EUR 15.815,18 +0,67% +104,86
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.195,94 +0,30% +3,59
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.784,45 +0,18% +3,16

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
09.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
08.12.2022csMěsíční strategie - akciePDF Download
08.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
06.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.