Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.497,10 +0,67%
BUX 66.185,37 -0,24%
PTX 1.179,39 +1,34%
SAX 314,08 +0,16%
CECE 1.912,98 +0,92%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 20,46 EUR +1,79%
OMV PETROM... 0,6225 RON +1,72%
BANCA TRAN... 26,00 RON +1,64%
ERSTE GROU... 39,60 EUR +1,33%
VOESTALPIN... 25,34 EUR +0,56%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
CA IMMOBIL... 30,20 EUR +1,85%
RAIFFEISEN... 20,46 EUR +1,79%
AT&S AUSTR... 20,34 EUR +1,40%
ERSTE GROU... 39,60 EUR +1,33%
VIENNA INS... 26,75 EUR +0,75%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMERICAN E... 213,99 USD +15,66%
WALT DISNE... 107,64 USD +13,21%
CATERPILLA... 322,09 USD +11,58%
CHEVRON CO... 155,43 USD +9,08%
PROCTER & ... 160,56 USD +8,59%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.347,32 +0,73% +9,76
CECE EUR 1.912,98 +0,92% +17,40
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.953,93 +1,00% +19,35
PX INDEX 1.497,10 +0,67% +9,99
CTX EUR 1.869,40 +0,52% +9,74
HTX EUR 5.470,42 -0,57% -31,31
PTX EUR 1.179,39 +1,34% +15,62
ROTX EUR 20.374,75 +0,99% +198,98
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.785,10 -0,17% -3,11
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.323,25 +0,36% +8,24

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
22.02.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
22.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.02.2024csMěsíční strategie - akcie PDF Download
20.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.