Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.450,50 +0,21%
BUX 66.161,52 -0,24%
PTX 1.140,33 -1,39%
SAX 309,60 -0,32%
CECE 1.846,26 -0,76%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
S.P.E.E.H.... 128,80 RON +1,98%
RAIFFEISEN... 19,97 EUR +1,20%
OTP BANK P... 17.445,00 HUF +0,52%
OMV PETROM... 0,6255 RON +0,40%
BANCA TRAN... 26,80 RON +0,38%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 68,80 EUR +2,76%
EVN AG 24,15 EUR +0,84%
BAWAG GROU... 53,55 EUR +0,66%
CA IMMOBIL... 29,85 EUR +0,34%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
OBAYASHI C... 1.757,00 JPY +20,59%
TAISEI COR... 5.090,00 JPY +8,81%
KAJIMA COR... 2.938,00 JPY +6,49%
SHIMIZU CO... 916,20 JPY +6,04%
FUJIKURA N... 1.967,50 JPY +5,33%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.316,51 -0,57% -7,56
CECE EUR 1.846,26 -0,76% -14,12
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.979,67 +0,28% +5,55
PX INDEX 1.450,50 +0,21% +3,00
CTX EUR 1.801,14 +0,23% +4,15
HTX EUR 5.377,60 -0,21% -11,47
PTX EUR 1.140,33 -1,39% -16,12
ROTX EUR 20.348,78 +0,63% +126,61
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.773,08 -0,27% -4,87
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.373,18 +0,39% +9,29

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
05.03.2024csAkciové trhy - dení zprávaPDF Download
04.03.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.03.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.