Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.491,95 +0,33%
BUX 66.237,10 -0,16%
PTX 1.178,69 +1,28%
SAX 313,58 0,00%
CECE 1.912,21 +0,88%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,6215 RON +2,77%
OMV AG 42,25 EUR +2,16%
CEZ AS 841,00 CZK +2,12%
RAIFFEISEN... 20,30 EUR +1,72%
ANDRITZ AG 60,85 EUR +0,99%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
AT&S AUSTR... 20,40 EUR +1,69%
ERSTE GROU... 39,65 EUR +1,46%
OMV AG 42,25 EUR +1,37%
BAWAG GROU... 51,20 EUR +1,19%
VIENNA INS... 26,85 EUR +1,13%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
WALGREENS ... 21,75 USD -2,51%
INTEL CORP... 43,47 USD -2,36%
INTERNATIO... 179,70 USD -2,04%
WALT DISNE... 107,67 USD -1,62%
WALMART IN... 173,70 USD -1,23%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.349,63 +0,90% +12,07
CECE EUR 1.912,21 +0,88% +16,63
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.948,95 +0,74% +14,37
PX INDEX 1.491,95 +0,33% +4,84
CTX EUR 1.866,73 +0,38% +7,07
HTX EUR 5.489,72 -0,22% -12,01
PTX EUR 1.178,69 +1,28% +14,92
ROTX EUR 20.383,95 +1,03% +208,18
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.780,57 -0,43% -7,64
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.335,88 +0,90% +20,87

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
22.02.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
22.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.02.2024csMěsíční strategie - akcie PDF Download
20.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.