Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
DJIA 33.850,48 +20,19%
NASDAQ 100 11.503,4506 +37,22%
S&P 500 3.957,43 +25,69%
NIKKEI 225 28.027,84 +19,77%
ASX 7.442,00 +7,11%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,463 RON +3,35%
BANCA TRAN... 20,10 RON +3,29%
MOL HUNGAR... 2.790,00 HUF +2,57%
OMV AG 49,58 EUR +1,91%
RAIFFEISEN... 14,81 EUR +1,58%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
SCHOELLER-... 62,60 EUR +2,62%
OMV AG 49,58 EUR +1,91%
RAIFFEISEN... 14,81 EUR +1,58%
VOESTALPIN... 26,20 EUR +1,55%
AT&S AUSTR... 34,40 EUR +1,03%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
DOW INC. 50,65 USD +2,32%
AMERICAN E... 154,33 USD +2,29%
BOEING CO.... 175,32 USD +2,03%
JPMORGAN C... 136,56 USD +1,64%
CHEVRON CO... 180,95 USD +1,45%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.030,12 +0,30% +3,11
CECE EUR 1.317,62 -0,11% -1,41
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.429,77 +1,58% +22,24
PX INDEX 1.217,75 -1,43% -17,69
CTX EUR 1.580,00 -1,61% -25,87
HTX EUR 3.544,58 -0,20% -7,07
PTX EUR 760,08 +0,31% +2,34
ROTX EUR 15.203,75 +1,95% +290,10
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.185,16 -0,06% -0,68
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.773,17 +0,30% +5,26

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.