Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
DJIA 33.507,50 +22,06%
NASDAQ 100 14.715,2441 +29,96%
S&P 500 4.288,05 +28,56%
NIKKEI 225 31.759,88 +37,91%
ASX 7.235,50 +20,93%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 13,87 EUR +4,86%
FONDUL PRO... 0,4205 RON +2,31%
OTP BANK P... 13.430,00 HUF +2,23%
BAWAG GROU... 43,82 EUR +1,31%
ERSTE GROU... 33,09 EUR +0,83%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 106,80 EUR +2,89%
VERBUND AG 78,95 EUR +2,47%
AT&S AUSTR... 28,44 EUR +1,50%
VOESTALPIN... 26,20 EUR +1,39%
LENZING AG 39,25 EUR +1,03%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
NIKE INC. ... 95,62 USD +6,68%
WALGREENS ... 22,24 USD +6,41%
DOW INC. 51,56 USD +1,24%
WALT DISNE... 81,05 USD +1,15%
INTEL CORP... 35,55 USD +1,05%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.121,35 +0,29% +3,26
CECE EUR 1.517,34 +0,02% +0,29
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.730,22 +0,42% +7,30
PX INDEX 1.355,15 +0,43% +5,83
CTX EUR 1.763,81 +0,26% +4,60
HTX EUR 4.681,23 +0,93% +42,92
PTX EUR 854,76 -0,54% -4,66
ROTX EUR 18.107,82 +0,57% +102,36
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.579,27 +0,05% +0,77
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.291,82 -1,02% -23,69

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
02.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
29.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Strategy 4Q 2023PDF Download
27.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.