Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
DJIA 38.460,92 -2,56%
NASDAQ 100 17.526,8005 -4,43%
S&P 500 5.071,63 -3,11%
NIKKEI 225 37.943,61 -5,94%
ASX 7.937,50 -1,11%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
MOL HUNGAR... 2.996,00 HUF +1,90%
BAWAG GROU... 58,20 EUR +1,75%
VOESTALPIN... 25,10 EUR +1,62%
RICHTER GE... 9.100,00 HUF +1,56%
OMV PETROM... 0,69 RON +0,88%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 58,20 EUR +1,75%
AT&S AUSTR... 19,95 EUR +1,68%
VOESTALPIN... 25,10 EUR +1,62%
MAYR-MELNH... 113,80 EUR +1,07%
VERBUND AG 70,90 EUR +0,57%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
COCA-COLA ... 61,55 USD +1,50%
WALMART IN... 59,87 USD +1,32%
APPLE INC 169,02 USD +1,27%
INTERNATIO... 184,10 USD +1,05%
PROCTER & ... 162,60 USD +0,68%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.378,77 -0,51% -7,10
CECE EUR 1.943,90 -0,69% -13,41
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.039,22 +0,10% +2,07
PX INDEX 1.563,57 -0,08% -1,25
CTX EUR 1.967,76 -0,07% -1,42
HTX EUR 5.452,51 +0,65% +35,05
PTX EUR 1.185,17 -1,30% -15,66
ROTX EUR 21.227,26 +0,52% +109,75
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.777,95 -0,40% -7,19
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.453,77 +1,15% +27,80

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
24.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.04.2024csMěsíční strategie - akciePDF Download
23.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
19.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.