Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
DJIA 33.666,34 +0,35%
NASDAQ 100 14.702,7656 +0,84%
S&P 500 4.299,70 +0,59%
NIKKEI 225 31.857,62 -0,05%
ASX 7.249,70 +0,38%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
FONDUL PRO... 0,425 RON +3,01%
RAIFFEISEN... 13,95 EUR +2,49%
ERSTE GROU... 32,91 EUR +2,01%
VOESTALPIN... 25,90 EUR +1,64%
WIENERBERG... 24,22 EUR +0,93%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 13,95 EUR +5,92%
LENZING AG 40,00 EUR +3,76%
ANDRITZ AG 48,76 EUR +1,97%
VIENNA INS... 26,00 EUR +1,76%
SCHOELLER-... 56,90 EUR +1,61%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 35,18 USD +1,65%
CATERPILLA... 276,24 USD +1,29%
CISCO SYST... 53,88 USD +1,28%
UNITEDHEAL... 510,10 USD +1,26%
JPMORGAN C... 147,59 USD +1,24%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.117,59 +1,24% +13,66
CECE EUR 1.512,10 +1,60% +23,79
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.717,92 -0,08% -1,30
PX INDEX 1.348,54 +0,57% +7,58
CTX EUR 1.757,15 +0,69% +12,07
HTX EUR 4.584,34 +0,65% +29,80
PTX EUR 859,00 +1,98% +16,65
ROTX EUR 18.011,20 +0,97% +172,89
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.578,13 -0,67% -10,62
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.313,30 +0,24% +5,49

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Strategy 4Q 2023PDF Download
27.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.09.2023csČeské shrnutí reportu na ČEZPDF Download
26.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.