Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
DAX 18.725,67 +16,62%
DOW JONES UK(G... 365,31 +10,93%
CAC 40 8.115,53 +11,00%
ATX 3.710,47 +15,17%
ESTX 50 5.043,07 +15,17%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,702 RON +3,22%
RICHTER GE... 9.455,00 HUF +1,46%
S.P.E.E.H.... 136,70 RON +1,34%
BANCA TRAN... 31,80 RON +1,13%
RAIFFEISEN... 17,16 EUR +0,82%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
SCHOELLER-... 40,25 EUR +2,29%
VIENNA INS... 30,60 EUR +1,83%
LENZING AG 34,70 EUR +1,31%
VERBUND AG 74,70 EUR +0,95%
ANDRITZ AG 55,65 EUR +0,82%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 30,72 USD +2,13%
JPMORGAN C... 200,71 USD +1,92%
APPLE INC 189,98 USD +1,66%
DOW INC. 57,76 USD +1,48%
BOEING CO.... 174,52 USD +1,34%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.436,56 -0,16% -2,32
CECE EUR 2.012,82 -0,18% -3,55
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.121,42 +0,18% +3,85
PX INDEX 1.547,76 -0,92% -14,44
CTX EUR 1.995,67 -1,27% -25,66
HTX EUR 5.664,00 +0,62% +35,05
PTX EUR 1.231,95 +0,63% +7,76
ROTX EUR 22.257,75 +0,44% +98,53
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.800,34 -0,38% -6,87
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.600,83 +0,27% +6,91

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
27.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.05.2024csMěsíční strategie - akciePDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.