Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.333,32 +13,25%
BUX 55.961,13 +40,21%
PTX 843,93 +42,14%
SAX 330,79 -4,43%
CECE 1.498,14 +39,68%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OTP BANK P... 13.545,00 HUF +0,41%
ERSTE GROU... 32,37 EUR +0,15%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 36,70 EUR +0,69%
UNIQA INSU... 7,57 EUR +0,53%
EVN AG 24,70 EUR +0,20%
ERSTE GROU... 32,37 EUR +0,15%
IMMOFINANZ... 18,34 EUR +0,11%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
MICROSOFT ... 318,575 USD +1,65%
SALESFORCE... 202,385 USD +1,28%
AMGEN INC. 263,855 USD +1,09%
VISA INC. 231,1799 USD +1,04%
WAL-MART S... 160,61 USD +0,96%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.098,43 +0,21% +2,31
CECE EUR 1.498,14 +0,61% +9,13
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.699,22 -1,24% -21,33
PX INDEX 1.333,32 -0,52% -6,91
CTX EUR 1.733,44 -0,12% -2,07
HTX EUR 4.653,83 +0,51% +23,75
PTX EUR 843,93 +0,99% +8,27
ROTX EUR 17.706,28 -1,42% -254,99
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.557,26 -1,23% -19,41
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.292,16 +0,99% +22,36

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
04.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
03.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.10.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
29.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.