Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.557,56 +15,69%
BUX 67.407,86 +20,52%
PTX 1.186,31 +31,83%
SAX 316,19 -4,37%
CECE 1.941,02 +25,08%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 28,45 RON +1,79%
ANDRITZ AG 57,90 EUR +1,58%
KOMERCNI B... 878,00 CZK +0,80%
OTP BANK P... 17.700,00 HUF +0,57%
S.P.E.E.H.... 132,00 RON +0,38%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 32,45 EUR +4,51%
ANDRITZ AG 57,90 EUR +1,58%
TELEKOM AU... 7,85 EUR +0,38%
ÖSTERREICH... 31,75 EUR +0,32%
VOESTALPIN... 27,04 EUR +0,22%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
GOLDMAN SA... 400,88 USD +2,92%
INTEL CORP... 36,31 USD +1,74%
UNITEDHEAL... 445,63 USD +1,46%
NIKE INC. ... 93,10 USD +1,20%
VERIZON CO... 40,11 USD +0,98%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.376,97 -0,22% -2,97
CECE EUR 1.941,02 -0,11% -2,12
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.047,40 -0,19% -3,88
PX INDEX 1.557,56 -0,09% -1,40
CTX EUR 1.953,60 +0,01% +0,24
HTX EUR 5.507,27 -0,04% -2,47
PTX EUR 1.186,31 -0,10% -1,16
ROTX EUR 21.157,48 +0,01% +2,85
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.818,00 -0,37% -6,78
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.472,21 +0,28% +6,98

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
15.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
10.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
09.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.