Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.347,53 +0,49%
BUX 55.486,71 +0,19%
PTX 857,49 +1,80%
SAX 330,26 0,00%
CECE 1.510,39 +1,48%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
FONDUL PRO... 0,425 RON +3,01%
RAIFFEISEN... 13,91 EUR +2,49%
ERSTE GROU... 32,84 EUR +2,01%
VOESTALPIN... 25,90 EUR +1,64%
WIENERBERG... 24,20 EUR +0,93%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
RAIFFEISEN... 13,91 EUR +5,62%
LENZING AG 40,00 EUR +3,76%
SCHOELLER-... 57,20 EUR +2,14%
ANDRITZ AG 48,76 EUR +1,97%
VIENNA INS... 26,00 EUR +1,76%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 35,18 USD +1,65%
CATERPILLA... 276,24 USD +1,29%
CISCO SYST... 53,88 USD +1,28%
UNITEDHEAL... 510,10 USD +1,26%
JPMORGAN C... 147,59 USD +1,24%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.116,58 +1,15% +12,65
CECE EUR 1.510,39 +1,48% +22,08
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.719,37 +0,01% +0,15
PX INDEX 1.347,53 +0,49% +6,57
CTX EUR 1.756,68 +0,66% +11,60
HTX EUR 4.581,18 +0,58% +26,64
PTX EUR 857,49 +1,80% +15,14
ROTX EUR 18.012,67 +0,98% +174,36
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.578,13 -0,67% -10,62
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.313,30 +0,24% +5,49

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
29.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.09.2023enGlobal Strategy 4Q 2023PDF Download
27.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.09.2023csČeské shrnutí reportu na ČEZPDF Download
26.09.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.