Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.562,20 -0,57%
BUX 68.846,13 +0,77%
PTX 1.224,19 -0,75%
SAX 308,98 0,00%
CECE 2.016,37 -0,80%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,706 RON +3,22%
RICHTER GE... 9.390,00 HUF +1,46%
S.P.E.E.H.... 136,30 RON +1,34%
BANCA TRAN... 31,30 RON +1,13%
RAIFFEISEN... 17,21 EUR +0,82%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
SCHOELLER-... 39,35 EUR -8,28%
VERBUND AG 74,00 EUR -3,20%
LENZING AG 34,25 EUR -2,84%
DO & CO AG 147,40 EUR -2,38%
MAYR-MELNH... 115,80 EUR -1,70%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTEL CORP... 30,72 USD +2,13%
JPMORGAN C... 200,71 USD +1,92%
APPLE INC 189,98 USD +1,66%
DOW INC. 57,76 USD +1,48%
BOEING CO.... 174,52 USD +1,34%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.438,88 -0,48% -6,93
CECE EUR 2.016,37 -0,80% -16,21
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.117,57 +0,74% +15,63
PX INDEX 1.562,20 -0,57% -8,97
CTX EUR 2.021,33 -0,35% -7,06
HTX EUR 5.628,95 -0,68% -38,27
PTX EUR 1.224,19 -0,75% -9,29
ROTX EUR 22.159,22 +1,42% +310,79
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.807,21 +0,00% +0,04
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.593,92 +0,52% +13,51

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
24.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.05.2024csMěsíční strategie - akciePDF Download
21.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.