Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.214,32 -0,08%
BUX 46.368,37 +0,84%
PTX 776,90 +2,10%
SAX 336,17 0,00%
CECE 1.332,71 +1,14%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV PETROM... 0,463 RON +3,35%
BANCA TRAN... 20,10 RON +3,29%
OTP BANK P... 10.890,00 HUF +1,30%
VERBUND AG 86,70 EUR +0,76%
RICHTER GE... 8.500,00 HUF +0,59%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
DO & CO AG 92,40 EUR +4,29%
AT&S AUSTR... 35,55 EUR +2,75%
ÖSTERREICH... 32,75 EUR +2,66%
EVN AG 17,98 EUR +1,70%
LENZING AG 66,00 EUR +1,38%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
HOME DEPOT... 327,82 USD +1,18%
NIKE INC. ... 110,955 USD +1,15%
WALT DISNE... 98,6001 USD +0,75%
CISCO SYST... 50,03 USD +0,62%
WAL-MART S... 153,23 USD +0,53%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.035,09 +0,27% +2,80
CECE EUR 1.332,71 +1,14% +14,97
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.431,41 +0,57% +8,18
PX INDEX 1.214,32 -0,08% -0,98
CTX EUR 1.572,17 -0,32% -5,10
HTX EUR 3.547,20 +0,37% +13,03
PTX EUR 776,90 +2,10% +15,95
ROTX EUR 15.203,75 +1,95% +290,10
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.187,14 +0,64% +7,54
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.784,92 -0,26% -4,72

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.11.2022enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.