Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.293,32 -0,26%
BUX 46.850,16 -0,87%
PTX 886,81 +3,22%
SAX 315,54 0,00%
CECE 1.500,67 +1,71%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 42,63 EUR +2,28%
ERSTE GROU... 30,77 EUR +1,65%
RAIFFEISEN... 13,90 EUR +1,46%
BAWAG GROU... 41,12 EUR +1,13%
WIENERBERG... 26,72 EUR +1,06%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
OMV AG 42,63 EUR +2,28%
ERSTE GROU... 30,77 EUR +1,65%
SCHOELLER-... 52,20 EUR +1,56%
RAIFFEISEN... 13,90 EUR +1,46%
IMMOFINANZ... 15,70 EUR +1,42%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
AMERICAN E... 162,72 USD +2,62%
VISA INC. 226,50 USD +2,47%
HOME DEPOT... 288,39 USD +1,74%
CATERPILLA... 209,07 USD +1,61%
APPLE INC 180,09 USD +1,60%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.096,18 +1,41% +15,19
CECE EUR 1.500,67 +1,71% +25,22
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.570,45 +0,53% +8,27
PX INDEX 1.293,32 -0,26% -3,35
CTX EUR 1.738,25 +0,24% +4,09
HTX EUR 3.962,05 -0,78% -31,14
PTX EUR 886,81 +3,22% +27,64
ROTX EUR 15.456,63 -0,29% -44,28
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.392,20 +0,73% +10,08
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.038,37 +1,37% +27,50

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
01.06.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
01.06.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
31.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.05.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.