Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.479,13 -0,06%
BUX 66.080,19 +0,82%
PTX 1.163,64 -2,08%
SAX 311,59 0,00%
CECE 1.883,48 -1,18%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 52,10 EUR +1,66%
MAYR-MELNH... 118,40 EUR +1,37%
RICHTER GE... 9.820,00 HUF +1,29%
BANCA TRAN... 25,80 RON +1,18%
OMV PETROM... 0,6095 RON +1,08%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
EVN AG 23,65 EUR +1,72%
BAWAG GROU... 52,10 EUR +1,66%
MAYR-MELNH... 118,40 EUR +1,37%
UNIQA INSU... 8,07 EUR +0,88%
WIENERBERG... 32,16 EUR +0,75%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 207,00 USD +2,78%
GOLDMAN SA... 393,18 USD +1,32%
WALT DISNE... 110,80 USD +1,26%
VISA INC. 285,63 USD +0,87%
CATERPILLA... 329,56 USD +0,59%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.330,88 -0,82% -11,06
CECE EUR 1.883,48 -1,18% -22,49
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.951,48 +0,20% +3,80
PX INDEX 1.479,13 -0,06% -0,87
CTX EUR 1.842,05 -0,11% -1,98
HTX EUR 5.428,92 +0,15% +8,21
PTX EUR 1.163,64 -2,08% -24,74
ROTX EUR 20.175,18 +0,21% +41,57
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.764,95 -0,99% -17,69
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.340,65 -0,16% -3,74

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
28.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.02.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.02.2024enGlobal Equity RatingsPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.