Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.352,46 +1,18%
BUX 42.318,34 +1,72%
PTX 768,88 -0,49%
SAX 317,24 0,00%
CECE 1.374,55 +0,35%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 80,00 EUR +3,43%
CEZ AS 1.051,00 CZK +3,24%
MOL HUNGAR... 2.564,00 HUF +2,56%
OTP BANK P... 9.982,00 HUF +1,90%
RICHTER GE... 7.325,00 HUF +1,24%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
IMMOFINANZ... 12,93 EUR +7,66%
VERBUND AG 80,00 EUR +3,43%
LENZING AG 69,50 EUR +1,61%
EVN AG 20,45 EUR +0,99%
MAYR-MELNH... 153,00 EUR +0,79%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
HOME DEPOT... 291,985 USD +2,32%
INTEL CORP... 32,68 USD +1,84%
SALESFORCE... 199,57 USD +1,51%
NIKE INC. ... 121,8199 USD +1,43%
WALT DISNE... 99,44 USD +1,37%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.051,38 +0,07% +0,77
CECE EUR 1.374,55 +0,35% +4,83
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.540,65 +0,35% +5,43
PX INDEX 1.352,46 +1,18% +15,72
CTX EUR 1.829,34 +1,32% +23,82
HTX EUR 3.576,75 +1,31% +46,29
PTX EUR 768,88 -0,49% -3,82
ROTX EUR 15.430,18 +0,22% +34,62
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.365,08 +0,44% +5,92
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.825,67 +0,81% +14,62

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
30.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
28.03.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
28.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.