Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.572,34 +0,35%
BUX 67.763,24 -0,15%
PTX 1.243,93 -0,89%
SAX 309,23 -0,64%
CECE 2.041,06 -0,55%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 73,85 EUR +1,78%
VOESTALPIN... 26,36 EUR +1,43%
OMV AG 47,02 EUR +1,18%
CEZ AS 928,00 CZK +0,82%
BAWAG GROU... 60,35 EUR +0,33%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
CA IMMOBIL... 29,30 EUR +1,03%
AT&S AUSTR... 22,06 EUR +1,01%
LENZING AG 35,95 EUR +0,28%
ERSTE GROU... 47,51 EUR +0,17%
VIENNA INS... 31,65 EUR +0,16%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTERNATIO... 173,47 USD +2,09%
JPMORGAN C... 199,52 USD +2,01%
GOLDMAN SA... 470,41 USD +1,61%
WALMART IN... 65,15 USD +1,51%
UNITEDHEAL... 523,55 USD +1,22%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.444,98 -0,61% -8,85
CECE EUR 2.041,06 -0,55% -11,30
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.101,22 +0,08% +1,59
PX INDEX 1.572,34 +0,35% +5,45
CTX EUR 2.029,92 +0,25% +5,01
HTX EUR 5.630,90 -0,30% -16,67
PTX EUR 1.243,93 -0,89% -11,18
ROTX EUR 21.885,57 +0,14% +31,39
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.807,02 -0,17% -3,15
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.587,35 +0,63% +16,09

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
22.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
21.05.2024csMěsíční strategie - akciePDF Download
21.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
20.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.05.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.