Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.331,30 +0,02%
BUX 45.642,32 -2,15%
PTX 827,94 -1,32%
SAX 324,64 0,00%
CECE 1.442,25 -1,27%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
MAYR-MELNH... 154,80 EUR +1,31%
OMV PETROM... 0,455 RON +1,11%
KOMERCNI B... 733,00 CZK +1,10%
WIENERBERG... 27,36 EUR +0,74%
OMV AG 45,65 EUR +0,11%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
MAYR-MELNH... 154,80 EUR +1,31%
WIENERBERG... 27,36 EUR +0,74%
EVN AG 19,36 EUR +0,52%
LENZING AG 65,80 EUR +0,30%
OMV AG 45,65 EUR +0,11%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
GOLDMAN SA... 357,46 USD +1,06%
VERIZON CO... 41,05 USD +1,01%
INTERNATIO... 135,30 USD +0,68%
MERCK & CO... 106,09 USD +0,67%
PROCTER & ... 141,01 USD +0,31%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.098,11 -1,01% -11,16
CECE EUR 1.442,25 -1,27% -18,54
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.493,70 -0,30% -4,46
PX INDEX 1.331,30 +0,02% +0,29
CTX EUR 1.774,91 -0,24% -4,33
HTX EUR 3.712,15 -1,63% -61,66
PTX EUR 827,94 -1,32% -11,06
ROTX EUR 15.554,66 -0,90% -142,02
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.309,19 -0,34% -4,42
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.811,59 +0,11% +2,08

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
30.01.2023enGlobal Equity RatingsPDF Download
30.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
26.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
25.01.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.