Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.550,34 +0,18%
BUX 65.674,41 -0,67%
PTX 1.184,91 +1,60%
SAX 317,01 +0,08%
CECE 1.929,44 +0,93%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 55,95 EUR +3,04%
EVN AG 26,45 EUR +2,12%
ERSTE GROU... 42,68 EUR +1,74%
WIENERBERG... 33,26 EUR +1,34%
VOESTALPIN... 24,94 EUR +0,40%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
BAWAG GROU... 55,95 EUR +3,04%
LENZING AG 30,35 EUR +2,88%
EVN AG 26,45 EUR +2,12%
ERSTE GROU... 42,68 EUR +1,74%
AT&S AUSTR... 18,35 EUR +1,66%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
UNITEDHEAL... 493,18 USD +2,96%
TRAVELERS ... 210,42 USD +1,86%
NIKE INC. ... 95,74 USD +0,95%
VERIZON CO... 40,13 USD +0,88%
PROCTER & ... 157,29 USD +0,86%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.370,10 +0,70% +9,52
CECE EUR 1.929,44 +0,93% +17,82
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.039,26 -0,40% -8,15
PX INDEX 1.550,34 +0,18% +2,80
CTX EUR 1.949,76 +0,19% +3,62
HTX EUR 5.397,35 -0,51% -27,62
PTX EUR 1.184,91 +1,60% +18,64
ROTX EUR 21.131,39 -0,21% -45,38
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.794,32 -0,66% -11,91
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.454,20 +0,30% +7,27

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
18.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
17.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
16.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
15.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.