Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.210,14 +0,96%
BUX 45.145,39 -1,44%
PTX 773,43 +1,76%
SAX 341,88 +1,70%
CECE 1.322,79 +1,04%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 21,50 RON +4,98%
ANDRITZ AG 53,25 EUR +3,57%
MAYR-MELNH... 161,40 EUR +0,37%
MOL HUNGAR... 2.812,00 HUF +0,28%
ERSTE GROU... 29,77 EUR +0,10%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
IMMOFINANZ... 12,88 EUR +3,87%
ERSTE GROU... 29,77 EUR +2,09%
VERBUND AG 85,55 EUR +1,18%
RAIFFEISEN... 15,10 EUR +1,07%
EVN AG 18,14 EUR +0,89%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
BOEING CO.... 182,87 USD +4,03%
NIKE INC. ... 112,20 USD +0,98%
DOW INC. 51,55 USD +0,94%
PROCTER & ... 150,61 USD +0,91%
COCA-COLA ... 64,35 USD +0,88%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.034,04 +0,86% +8,83
CECE EUR 1.322,79 +1,04% +13,64
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.450,49 +0,59% +8,54
PX INDEX 1.210,14 +0,96% +11,52
CTX EUR 1.568,36 +1,22% +18,88
HTX EUR 3.482,53 -1,08% -37,97
PTX EUR 773,43 +1,76% +13,38
ROTX EUR 15.713,06 +1,89% +291,26
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.184,62 -0,74% -8,83
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.791,80 +0,01% +0,26

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
05.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
02.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
01.12.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
30.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
29.11.2022csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.