Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.312,33 +1,07%
BUX 42.443,76 +0,82%
PTX 744,76 +1,48%
SAX 317,24 +0,09%
CECE 1.330,75 +1,35%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 64,95 EUR +2,08%
OMV PETROM... 0,471 RON +1,74%
CA IMMOBIL... 23,85 EUR +1,71%
BANCA TRAN... 19,70 RON +1,55%
OTP BANK P... 10.030,00 HUF +1,52%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 64,10 EUR +2,07%
VERBUND AG 75,05 EUR +1,90%
ANDRITZ AG 64,95 EUR +1,72%
ÖSTERREICH... 32,85 EUR +1,70%
RAIFFEISEN... 13,22 EUR +1,69%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
INTERNATIO... 129,31 USD +3,21%
JPMORGAN C... 128,49 USD +2,87%
AMERICAN E... 163,12 USD +2,09%
MERCK & CO... 106,93 USD +2,03%
GOLDMAN SA... 318,53 USD +1,91%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.020,99 +1,27% +12,77
CECE EUR 1.330,75 +1,35% +17,76
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 1.532,59 +0,25% +3,75
PX INDEX 1.312,33 +1,07% +13,91
CTX EUR 1.749,73 +1,16% +20,13
HTX EUR 3.545,23 +1,23% +42,98
PTX EUR 744,76 +1,48% +10,83
ROTX EUR 15.307,76 +0,40% +60,72
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.355,77 +0,05% +0,73
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 1.798,43 +0,01% +0,09

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
28.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
27.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
24.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
23.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
22.03.2023csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.