Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.542,94 -0,94%
BUX 66.209,22 -1,78%
PTX 1.163,89 -1,89%
SAX 316,76 +0,18%
CECE 1.905,57 -1,83%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
BANCA TRAN... 28,40 RON +1,79%
ANDRITZ AG 56,90 EUR +1,58%
KOMERCNI B... 869,00 CZK +0,80%
OTP BANK P... 17.300,00 HUF +0,57%
S.P.E.E.H.... 130,90 RON +0,38%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
VERBUND AG 71,30 EUR +1,86%
EVN AG 25,50 EUR +0,39%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
GOLDMAN SA... 400,88 USD +2,92%
INTEL CORP... 36,31 USD +1,74%
UNITEDHEAL... 445,63 USD +1,46%
NIKE INC. ... 93,10 USD +1,20%
VERIZON CO... 40,11 USD +0,98%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
NTX 1.354,07 -1,66% -22,90
CECE EUR 1.905,57 -1,83% -35,45
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.029,37 -0,88% -18,03
PX INDEX 1.542,94 -0,94% -14,62
CTX EUR 1.937,11 -0,84% -16,49
HTX EUR 5.409,82 -1,77% -97,45
PTX EUR 1.163,89 -1,89% -22,42
ROTX EUR 21.011,50 -0,69% -145,98
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.800,66 -0,95% -17,34
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.464,26 -0,32% -7,95

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
16.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
15.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
12.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
10.04.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.