Zajímá mne:

Produkty

Přehled trhů: Indexy & Akcie

Mezinárodní indexy


Název   Aktuální +|-   Trend
PX 1.538,36 +0,53%
BUX 70.237,82 +0,65%
PTX 1.162,25 +1,49%
SAX 311,02 0,00%
CECE 1.937,33 +1,27%

Top/Flop 5 CEE


Název Aktuální +|- (%)
ANDRITZ AG 60,00 EUR +5,26%
ERSTE GROU... 44,89 EUR +2,26%
WIENERBERG... 34,76 EUR +2,18%
BAWAG GROU... 59,45 EUR +2,06%
OMV PETROM... 0,746 RON +1,29%

Top/Flop 5 Evropa


Název Aktuální +|- (%)
LENZING AG 36,65 EUR +13,47%
ANDRITZ AG 60,00 EUR +5,26%
ERSTE GROU... 44,89 EUR +2,26%
WIENERBERG... 34,76 EUR +2,18%
BAWAG GROU... 59,45 EUR +2,06%

Top/Flop 5 Svět


Název Aktuální +|- (%)
APPLE INC 213,07 USD +2,86%
HOME DEPOT... 344,14 USD +2,51%
MICROSOFT ... 441,06 USD +1,94%
GOLDMAN SA... 448,70 USD +1,00%
CATERPILLA... 328,73 USD +0,43%

Přímý přístup k firmám ve střední a východní Evropě

Monitor indexů


Název   Cena +|- (%)   Trend +|- (abs.)
BULGARIAN TRADED INDEX (EUR) 2.516,46 -0,33% -8,36
CECE EUR 1.937,33 +1,27% +24,29
CROATIAN TRADED INDEX (EUR) 1.791,81 -0,07% -1,24
CTX EUR 1.989,50 +0,86% +16,99
HTX EUR 5.582,03 +0,77% +42,79
NTX 1.394,20 +1,29% +17,81
PTX EUR 1.162,25 +1,49% +17,10
PX INDEX 1.538,36 +0,53% +8,15
ROTX EUR 22.275,85 +0,41% +90,87
SOUTH EAST EUROPE TRADED INDEX (EUR) 2.141,75 +0,53% +11,38

Analýzy a prognózy indexů a akcií

Datum NadpisStáhnout
12.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
11.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
10.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
07.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
06.06.2024csAkciové trhy - denní zprávaPDF Download
Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.