Zajímá mne:

Produkty

UKRAINIAN TRADED INDEX


ISIN:
AT0000A06400
WKN:
-
01.12.2022 17:45:00
Cena
47,09 EUR
Změna 0,49% (0,23)

Základní údaje

ISIN AT0000A06400
Symbol -
Stát Ukraine
Nástroje v indexu 6
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena46,87 EUR
Max47,43 EUR
Min46,54 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)46,86 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy01.12.2022 17:45:00
Cena
47,09 EUR
Změna 0,49% (0,23)

Základní údaje

ISIN AT0000A06400
Symbol -
Stát Ukraine
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 6

Tržní data

Otevírací cena46,87 EUR
Max47,43 EUR
Min46,54 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)46,86 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-31,03%-70,70%-63,10%
Výkonn. (abs.)-21,19-113,60-80,52
Beta---
Volatilita48,5478,8848,18
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)46,84 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)46,70 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)52,49 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)80,93 EUR (0)
YTD Max| datum161,08 EUR (07.01.2022)
YTD Min | datum41,51 EUR (31.10.2022)
52týdenní max. | datum162,13 EUR (02.12.2021)
52týdenní min. | datum41,51 EUR (31.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
ASTARTA HOLDING PLC
NL0000686509
23,40 -4,49%
-1,10
 
20.08.19
13:52:17
451
10.553,40
COAL ENERGY SA USD0.01
LU0646112838
0,38 -5,00%
-0,02
 
17.05.18
18:04:47
-
-
IMC S.A.
LU0607203980
3,49 0,87%
0,03
 
01.12.22
09:31:18
6
20,94
KERNEL HOLDING S.A.
LU0327357389
3,774 -2,93%
-0,11
 
01.12.22
18:31:25
-
-
KSG AGRO SA USD0.01
LU0611262873
1,18 4,42%
0,05
 
22.05.18
17:36:23
-
-
MILKILAND FOODS PCL EUR0....
NL0009508712
1,27 3,25%
0,04
 
22.05.18
17:36:22
-
-Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.