Zajímá mne:

Produkty

LATVIA OMXR (EUR)


ISIN:
LV0007100017
WKN:
-
22.04.2024 15:04:24
Cena
1.344,0991 EUR
Změna 2,09% (27,54)

Základní údaje

ISIN LV0007100017
Symbol -
Stát Latvia
Nástroje v indexu 7
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.321,1909 EUR
Max1.346,5992 EUR
Min1.319,8509 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.316,5543 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
LATVIJAS G... 9,88 +3,78
AMBER LATV... 8,90 +1,14
SAF TEHNIK... 6,26 +0,32

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
SAF TEHNIK... 6,26 +0,32
AMBER LATV... 8,90 +1,14

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy22.04.2024 15:04:24
Cena
1.344,0991 EUR
Změna 2,09% (27,54)

Základní údaje

ISIN LV0007100017
Symbol -
Stát Latvia
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 7

Tržní data

Otevírací cena1.321,1909 EUR
Max1.346,5992 EUR
Min1.319,8509 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.316,5543 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-3,78%+15,51%+18,64%
Výkonn. (abs.)-52,83+180,48+211,15
Beta---
Volatilita14,3116,5017,55
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.326,7105 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.324,9381 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.337,5454 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.316,8461 EUR (0)
YTD Max| datum1.383,7325 EUR (18.01.2024)
YTD Min | datum1.246,5411 EUR (12.02.2024)
52týdenní max. | datum1.452,5713 EUR (03.08.2023)
52týdenní min. | datum1.125,4033 EUR (19.05.2023)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
AMBER LATVIJAS BALZAMS
LV0000100808
8,90 1,14%
0,10
 
22.04.24
10:00:25
86
471,65
GROBINA AS
LV0000100527
0,40 0,00%
0,00
 
 
31.10.19
10:45:03
927
501,60
LATVIJAS GAZE AS
LV0000100899
9,88 3,78%
0,36
 
22.04.24
14:27:38
1.170
11.288,84
LATVIJAS JURAS MEDICINAS ...
LV0000100741
7,00 0,00%
0,00
 
 
22.04.24
13:43:47
6
42,00
RIGAS KUGU BUVETAVA AS
LV0000100378
0,09 0,00%
0,00
 
 
22.04.24
13:44:30
2.474
227,26
SAF TEHNIKA AS
LV0000101129
6,26 0,32%
0,02
 
22.04.24
14:15:55
81
505,62
SIGULDAS CILTSLIETU UN MA...
LV0000100600
7,25 0,00%
0,00
 
 
22.04.24
09:00:04
89
645,25Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.