Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE CTX(EUR)


ISIN:
AT0000726443
WKN:
-
04.10.2023 17:45:00
Cena
1.733,44 EUR
Změna -0,12% (-2,07)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Nástroje v indexu 9
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.731,17 EUR
Max1.738,71 EUR
Min1.727,81 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.735,51 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Top 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
COLT CZ GR... 552,00 -0,18
KOMERCNI B... 667,00 -0,22
MONETA MON... 84,00 -0,36
ERSTE GROU... 32,37 -0,44
PHILIP MOR... 17.120,00 -0,47

Flop 5

Název   Cena +|- (%)   Trend
PHOTON ENE... 51,70 -2,27
VIENNA INS... 25,40 -0,96
KOFOLA CES... 267,00 -0,74
CEZ AS 962,50 -0,67
PHILIP MOR... 17.120,00 -0,47

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy04.10.2023 17:45:00
Cena
1.733,44 EUR
Změna -0,12% (-2,07)

Základní údaje

ISIN AT0000726443
Symbol -
Stát Czech Republic
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 9

Tržní data

Otevírací cena1.731,17 EUR
Max1.738,71 EUR
Min1.727,81 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.735,51 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)-6,23%+14,14%+83,93%
Výkonn. (abs.)-115,11+214,75+790,98
Beta---
Volatilita12,3015,6120,27
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.744,76 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.753,37 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.763,54 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.732,73 EUR (0)
YTD Max| datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
YTD Min | datum1.565,52 EUR (02.01.2023)
52týdenní max. | datum1.957,55 EUR (17.04.2023)
52týdenní min. | datum1.439,78 EUR (13.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS ...
CZ0009000121
267,00 -0,74%
-2,00
 
04.10.23
16:15:18
1.192
319.116,00
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000652011
789,90 -0,44%
-3,50
 
04.10.23
16:19:22
73.900
58.433.369,00
PHOTON ENERGY NV
NL0010391108
51,70 -2,27%
-1,20
 
04.10.23
14:28:55
7.841
408.290,40
COLT CZ GROUP SE CZK0.10
CZ0009008942
552,00 -0,18%
-1,00
 
04.10.23
16:15:18
671
370.894,00
PHILIP MORRIS(CZ) CZK1000
CS0008418869
17.120,00 -0,47%
-80,00
 
04.10.23
16:15:21
149
2.562.600,00
VIENNA INSURANCE GROUP
AT0000908504
618,00 -0,96%
-6,00
 
04.10.23
16:20:42
2.679
1.658.766,00
KOMERCNI BANKA
CZ0008019106
667,00 -0,22%
-1,50
 
04.10.23
16:20:27
157.064
104.775.113,00
MONETA MONEY BANK A.S.
CZ0008040318
84,00 -0,36%
-0,30
 
04.10.23
16:19:52
318.631
26.780.919,60
CEZ AS
CZ0005112300
962,50 -0,67%
-6,50
 
04.10.23
16:15:25
69.341
66.688.981,50Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.