Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA CECE PTX(EUR)


ISIN:
AT0000726450
WKN:
-
20.03.2023 17:45:00
Cena
734,06 EUR
Změna 0,57% (4,19)

Základní údaje

ISIN AT0000726450
Symbol -
Stát Poland
Nástroje v indexu 12
Typ indexu Price Index
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena728,49 EUR
Max735,73 EUR
Min704,26 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)729,87 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy20.03.2023 17:45:00
Cena
734,06 EUR
Změna 0,57% (4,19)

Základní údaje

ISIN AT0000726450
Symbol -
Stát Poland
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 12

Tržní data

Otevírací cena728,49 EUR
Max735,73 EUR
Min704,26 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)729,87 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+13,67%-20,93%+0,72%
Výkonn. (abs.)+88,30-194,33+5,25
Beta---
Volatilita27,2829,2029,68
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)743,74 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)792,25 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)782,68 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)762,14 EUR (0)
YTD Max| datum857,22 EUR (11.01.2023)
YTD Min | datum704,26 EUR (20.03.2023)
52týdenní max. | datum978,25 EUR (04.04.2022)
52týdenní min. | datum565,71 EUR (13.10.2022)

Název  
ISIN
Cena Změna %  
Změna +/-
Výkonnost   Datum
Čas
Obrat v kusech  
Peněžní obrat  
ALLEGRO.EU SA
LU2237380790
5,736 1,52%
0,09
 
20.03.23
18:31:16
-
-
BANK POLSKA KASA OPIEKI S...
PLPEKAO00016
54,45 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-
CD PROJEKT S.A.
PLOPTTC00011
27,625 -0,90%
-0,25
 
20.03.23
19:50:48
2.621
72.468,06
DINO POLSKA SA
PLDINPL00011
90,36 5,98%
5,10
 
20.03.23
17:29:26
-
-
KGHM POLSKA MIEDZ SA
PLKGHM000017
24,60 0,65%
0,16
 
20.03.23
18:31:06
-
-
LPP SA
PLLPP0000011
9.010,00 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-
MBANK SA
PLBRE0000012
197,80 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-
PGE POLSKA GRUPA ENERGETY...
PLPGER000010
11,97 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-
PKN ORLEN SA
PLPKN0000018
11,805 -3,63%
-0,45
 
20.03.23
19:03:22
2.088
24.578,67
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNO...
PLPKO0000016
5,70 -1,01%
-0,06
 
20.03.23
17:20:10
155
858,00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIE...
PLPZU0000011
42,09 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-
SANTANDER BANK POLSKA SA
PLBZ00000044
395,55 -%
-
 
 
20.03.23
16:50:00
-
-Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.