Zajímá mne:

Produkty

AUSTRIA BTX(EUR)


ISIN:
AT0000A03HC0
WKN:
-
22.03.2023 10:20:00
Cena
1.800,06 EUR
Změna 1,25% (22,23)

Základní údaje

ISIN AT0000A03HC0
Symbol -
Stát Bulgaria
Nástroje v indexu 0
Typ indexu -
Typ cenného papíru Index

Tržní data

Otevírací cena1.777,83 EUR
Max1.802,26 EUR
Min1.777,83 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.777,83 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Futures a opce

Související Futures-
Související Opce-
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Aktuální analýzy a prognózy22.03.2023 10:20:00
Cena
1.800,06 EUR
Změna 1,25% (22,23)

Základní údaje

ISIN AT0000A03HC0
Symbol -
Stát Bulgaria
Typ cenného papíru Index
Nástroje v indexu 0

Tržní data

Otevírací cena1.777,83 EUR
Max1.802,26 EUR
Min1.777,83 EUR
Závěrečná cena (předchozí den)1.777,83 EUR
Obchodovaný objem (mil.)-
Objem (kusy)-

Výkonnost a riziko

6m1r3r
Výkonn. (%)+1,16%-3,08%+72,87%
Výkonn. (abs.)+20,37-56,56+749,43
Beta---
Volatilita13,4915,7417,27
Stupnice: ABS REL         Nástroj/produkt

Přidat benchmark:Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.
Zdroj: FactSet

Ceny

Ø cena 5 dní| Ø objem 5 dní (ks.)1.813,59 EUR (0)
Ø cena 30 dní| Ø objem 30 dní (ks.)1.835,44 EUR (0)
Ø cena 100 dní| Ø objem 100 dní (ks.)1.796,83 EUR (0)
Ø cena 250 dní| Ø objem 250 dní (ks.)1.802,12 EUR (0)
YTD Max| datum1.904,46 EUR (10.03.2023)
YTD Min | datum1.715,44 EUR (20.03.2023)
52týdenní max. | datum1.971,96 EUR (21.04.2022)
52týdenní min. | datum1.666,34 EUR (03.10.2022)

Složení tohoto indexu není bohužel k dispozici.Odmítnout
Rozumím

Tyto stránky využívají k poskytování nejlepších služeb software pro analýzu webu a cookies. Pokud vyjádříte svůj souhlas, tyto nástroje budou použity. Zde si přečtěte více informací.

Informace pro firmy a instituce

Veškeré informace, materiály a služby ohledně investičních nástrojů včetně cenných papírů, které Erste Group Bank AG nebo kterákoliv osoba tvořící s ní koncern (dále souhrnně jen “Erste Group“) na této webové stránce a na všech dalších stránkách k ní připojených (dále souhrnně jen “Webové stránky”) poskytuje, jsou určeny výhradně investorům nepodléhajícím žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů (“Zúčastněná strana“).

Zveřejňování a distribuce informací, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách,je v některých legislativách zákonem zakázáno. Z tohoto důvodu osoby v zemích, kde zveřejňování, nabízení a prodej produktů a služeb uvedených na Webových stránkách není zákonem dovoleno, nesmí na Webové stránky vstupovat a/nebo získávat produkty na nich zobrazených.

Ani Erste Group a ani žádná třetí strana nebude nabízet přístup na Webové stránky či nabízet produkty hlavně, ale nejen, občanům trvale bydlícím ve Spojených státech amerických a osobám splňujícím statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”), jak je definován v nařízení S podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 ve znění pozdějších předpisů, a občanům trvale bydlícím v Austrálii, Kanadě, Velké Británii a Japonsku. Z tohoto důvodu je zakázána distribuce nebo redistribuce informací, materiálů a produktů uvedených na Webových stránkách do Spojených států amerických, Austrálie, Kanady, Velké Británie a Japonska a nebo do kterékoliv jiné jurisdikce, kde to není podle platných vnitrostátních právních předpisů dovoleno, a rovněž občanům trvale bydlícím v těchto státech.

Cenné papíry uvedené na Webových stránkách nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 a obchodování s cennými papíry nebylo schváleno pro účely zákona Spojených států amerických o komoditních burzách z roku 1936. Z tohoto důvodu cenné papíry nesmějí být, mimo jiné, nabízeny, prodávány či dodávány ve Spojených státech nebo na účet a ve prospěch osob splňujících statut „amerického subjektu“ (“U.S. person”).

Zúčastněná strana je výhradně odpovědná za přezkoumání, zda může vstoupit na Webové stránky v souladu s příslušnými právními předpisy. Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za distribuci obsahu žádné z Webových stránek fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které poskytnou nepravdivé informace o svém právu vstoupit na Webové stránky. Z tohoto důvodu Erste Group ani žádný člen Erste Group nenese odpovědnost za žádné právní nároky či škody, které mohou vyplývat z neoprávněných vstupů či neoprávněného čtení Webových stránek.

Na základě svého souhlasu s obsahem tohoto dokumentu Zúčastněná strana potvrzuje, že

(i) přečetla, porozuměla a akceptovala tyto informace a důležitá upozornění;
(ii) informovala se o všech právních omezeních a zárukách, že jí není omezen či zakázán vstup na Webové stránky v souladu se všemi příslušnými právními předpisy; a
(iii) nezpřístupní obsah Webových stránek žádné osobě, která podle právních předpisů není oprávněna vstupovat na Webové stránky,
(iV) není spotřebitelem.